Stamcelletransplantasjon risiko

Stamcelletransplantasjon for akutt og kronisk myelogen leukemi med benmarg fra HLA-genidentiske ubeslektede givere har hos yngre pasienter gitt nesten like. Allogen stamcelletransplantasjon gjøres blant annet ved leukemi hos voksne og leukemi hos barn. Men den dårlige nyheten er at stamcelletransplantasjon fra en giver er en svært risikofylt operasjon for mottakeren.

Professor i immunologi Bent Rolstad og hans forskergruppe ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo forsker på hvordan man kan redusere risikoen ved dette viktige inngrepet. Enkelte sykdomsgrupper, for eksempel lymfomer og kronisk lymfatisk leukemi, har hatt høye komplikasjons- og mortalitetsrater ved myeloablativ . En stamcelletransplantasjon er risikofylt og kan medføre komplikasjoner, også død. Rutinene for stamcelletransplantasjon er nå så gode at dødeligheten ved inngrepene er lav, sannsynligvis mindre enn en prosent. Risikoen avhenger av mange faktorer, som hvilken underliggende sykdom som foreligger, type . Jeg har nå en bra dialog med hematologer fra Haukeland Universitetssykehus, planen er et svensk-norsk samarbeid. For første gang får MS-pasienter stamcelletransplantasjon i Norge.

Det vil si at leveutsiktene med annen behandling er begrenset. Det er fordi HSCT har best dokumentert behandlingseffekt for MS-pasienter som oppfyller de norske behandlingskriteriene, opplyser han. Likevel er det generelt behov for mer dokumentasjon for effekt og risiko for HSCT ved MS. MS- pasientgruppen som fyller våre kriterier, har nå et tilbud i Norge, og vi . Behandlingen er så kraftig at den er forbundet med mye plager og risiko for . Risikoen kan avhenge av mange faktorer, inkludert typen av blod forstyrrelse, typen av transplantasjon, og alderen og tilstanden til personen. Selv om noen mennesker opplever noen problemer med en . Kjemoterapi høy dose Cytosar hematopoetisk stamcelletransplantasjon vedlikehodsbehandling akutt lymfatisk leukemi, akutt promyelocyttleukemi behandling av akutte leukemier . Hvis residivet opptrer tidlig (mindre enn måneder etter avsluttet primærbehandling – høy risiko ), vil pasienten tilbys stamcelletransplantasjon etter oppnådd ny remisjon.

Ved sene residiver (standard risiko ) er det mest vanlig å behandle med kjemoterapi alene, men avhengig av terapirespons vurdert ved MR vil det også . Det finnes ikke dokumentasjon(heller ikke hos svenskene) for at autolog stamcelletransplantasjon faktisk virker. Den amerikanske kvinnen var reist til Moskva for å gjennomgå stamcelletransplantasjon mot MS da hun i forrige uke fikk en kraftig allergisk reaksjon på. Jeg vet at vår behandling tiltrekker seg stor oppmerksomhet fra nevrologer og andre pasienter, men risikoen ved transplantasjon er ikke større enn ved . Lenalidomide Azacitidine. Denne behandlingen har som mål å redusere risiko for tilbakefall. Slik behandling er aldri aktuell som innledende behandling ved akutt myelogen leukemi.

Noen leukemipasienter med høy risiko for tilbakefall kan ha nytte av . Han var en klar kandidat for allogen stamcelletransplantasjon som ledd i primærbehandlingen. Behandlingsløpet har vært fritt for ekstraordinære komplikasjoner, det vil si at han har kun hatt bivirkninger og komplikasjoner som vi ser mer eller mindre hos alle. Ved kontroll i juni, seks måneder etter . Det innebærer vanligvis intens kjemoterapi etterfulgt av en infusjon av stamceller. Det kan være en krevende behandling og det er risiko.

Din spesialist kan gi råd når de sannsynlige fordelene ved denne prosedyren oppveier risikoen.