Slaktevekt levendevekt gris

Har en tabell på forholdet mellom levendevekt og slaktevekt på slaktegris. Hvordan meiner du slakteprosenten er på grisen når den overstiger kg? Vi får ofte spørsmålet: Hva skal grisen veie når jeg melder den inn?

Her kan du beregne det selv! OBS: Kalkulatoren beregner enkeltdyr. Levendevekt p slaktedag ( ).

Dager fra innmelding til slakt (dager). Dessuten er det årsvariasjoner. Kjøtt- prosenten er høyest i vinterhalvåret, men faller om sommeren. Rett slakte- vekt blir dermed noe høyere i vinter- halvåret enn i sommerhalvåret.

Eriksen har regnet på dette med basis i Nor- turaprodusenter, og har funnet en marginalverdi på kr per gris ved å øke slaktevekt med kg når . Med økte slaktevekter vil fôrforbruket stige. Det er naturlig å tro at fôrforbruket øker mest ved appetittfôring. Vi vil også oppleve stor forskjell mellom . Fôrpris og fôrforbruk blir dermed veldig viktig for hva som er rett slaktevekt.

De som har tilgang til rimelige formidler kan slakte grisen tyngre. Er derimot fôrprisen tre kroner eller mer, vil det neppe være . Rett utslaktingsstrategi kan bety mye for økonomien i slaktegrisproduksjonen. Sorter grisene og bruk vekt eller brystmål, er tipset fra rådgiver Arvid Søyland i Nortura. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Det kan være store eller små mål. Man må vite hvor man er og hvor man vil!

Ledelse på en gård er en viktig del for å kunne sette mål og lage en . Kva er rett slaktevekt i denne situasjonen? Sjølvsagt kjem det an på kva grunnlag ein har fått oppgitt som utgangspunkt. Har ein ei vekt å gå ut frå på kilo eller meir, bør ein levere grisene ved ei gjennomsnittsvekt på omlag kilo. Eller skrive på ein annan måte: Lever grisene ei veke tidlegare enn det . På Norturas medlemssider (1) ligger en tabell for sammenhengen mellom brystomfang, levendevekt og slaktevekt for slaktegriser. For avlspurker finnes i midlertidig ikke en slik tabell.

Mange ganger har man behov for å anslå vekt av griser i forskjellig aldre, og en ser at øyemålet selv hos drevne produsenter. Den kjennetegnes ved en relativt høy spekktykkelse og mye intramuskulært fett. Andre internasjonale raser er hampshire, som brukes mye i svensk svineavl.

Smågris er gris opp til kg vekt , slaktegris er gris mellom og 1kg levendevekt som fôres opp for å bli slaktet. Slaktegrisen er vanligvis ikke ren . Gris eller svin (Sus scrofa domesticus), også kjent som tamgris og tamsvin, er en underart av villsvin (Sus scrofa). I vitenskapelig sammenheng blir tamgrisen også referert til som Sus domesticus. Mye tyder på at tamgrisen oppsto som følge av flere samtidige uavhengige prosesser på forskjellige steder i verden.

Onsdag ble OA- grisen veid til kilo i beregnet slaktevekt. Vi kårer en vinner blant de som tipper riktig vekt eller er nærmest, og premien tilsvarer verdien av halve grisen i Gilde- produkter. De to som tipper nærmest får verdier tilsvarende en kvart . Prisnedtrapping på slaktegris før jul. Mandag desember ( uke ) settes prisen på all gris ned med kr. Følgende vekter anbefales å slakte ut på før jul.

Uke 49: Slakt all gris over kg. Tipper du riktig vekt på RBs julegris, kan du vinne en halv edelgris til jul. Vi følger Norsvins oppfordring om å levere grisene tidligere for å få ned overproduksjonen, sier Mari Østbye.

I uke bør all grisen som har slaktevekt over kg sendes til slakt. Et typisk pulje med slaktegris. Tilvekst på kg levendevekt. Investering smågris: kr 8x 3= 280. Lammekjøtt er tillatt å spise i alle verdens religioner.

Fårikål er Norges nasjonalrett. Seks av ti husholdninger kjøper lam minst en gang i løpet av året.