Slaktevekt ku

Eitt tiltak er å etablere eit kvalitetstilskott for alt storfeslakt med kvalitet O og betre, med unntak av kategorien ku. Da vil avsatte midler til dette kvalitets- tilskottet rekke til ein sats på om lag kroner per kg. Tilskottet skal utbetalast via slakteria . Ei voksen NRF- ku veier mellom 5og 6kilo.

Tal fødde kalvar som lever opp per år og middel slaktevekt i ulike kategoriar avgjer omfanget.

I denne samanheng er det behov for meir fokus på hodyr som kan gi framifrå slakt i eit mørt, marmorert og magert perspektiv basert på fôrgrunnlag frå grovfôr og beite. En ku som blir brukt som ammedyr, vil kunne fostre opp egen kalv, og i tillegg en større fosterkalv – begge kalver vil gjøre det godt. Rasen vokser fort, og det marmorerte kjøttet er av god smak og kvalitet. Resultata viser at all tilvekst for å oppnå høgare kroppsvekt enn kyrne har ved kalvingstidspunktet skjer i sinperioden før neste laktasjon.

Minste kvadrats middel . Auka slaktevekter til minst 2kg på alle oksar og minst 2kg på kviger er også eit steg i rett lei. Men Nortura ynskjer ikkje at dei tunge slakta skal bli endå tyngre.

Over av storfeslaktet kjem frå kvige, ung ku eller . Hva er brystmål på NRF okse ved slaktevekt ca 3kg. Tror det var 490kg i storfekjøttkontrollen og 6på båndet. Gjennomsnittleg levande vekt er . Ku , avlsokse og ung ku er slaktekategorier hvor andre driftsforhold og tilfeldige hendelser kan avgjøre slaktetidspunkt.

Trenden de siste årene er økende tilvekst og høyere slaktevekt , bedre slakteklasser og økene andel overfeite slakt. Bare hittil i år har gjennomsnittlig . Tabellen viser gjennomsnittlige slaktevekter for dyr felt under jakta. Det slaktes omtrent 125. Vekter på kalver og 1½-åringer kan gi et godt bilde på endringer i bestandskondisjon, mens vektutvikling hos eldre dyr i stor grad er påvirket av hvilke årsklasser som er felt under jakta det enkelte år.

Logo Miljødirektoratet Logo Naturdata as. Oksen hadde en slaktevekt på 80kilo og var av rasen Charolais. Den ble klassifisert til slakteklasse U- og 3- i fett. Norgesrekorden i slaktevekt på okser er etter det vi vet 8kg, så oksen er ikke den største som er slaktet i Norge.

LES OGSÅ: Kjempefeit ku sprengte skalaen.

Spesialvarestrømmer har behov for ca. Derfor også minst kalvestørrelse. Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Slaktevekt ku : 2kilo. Gode egenskaper som morrase.

Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. Stort morsinstinkt kan . Elg i høy kondisjon raskere vekst i vekt. Kalveproduksjon starter tidligere i høykondisjonområder. Kvalitetskrav til slakt for å oppnå Økologisk kvalitetstillegg (Unge dyr):.

Pristillegg økologisk slakt: Økologisk kvalitetstillegg: 50 . Veiledende noteringspris. Se prisnotering foringskalv. Tillegg avlsverdi, pr poeng. Utviklingen i slaktevekt kan indirekte være et uttrykk for endring i kondisjonen i elgbestanden.

Enkelte områder har naturlig lave slaktevekter , mens andre har naturlig høye slaktevekter. Dette varierer med områdets . I tettere bestander kan vektene også være vesentlig lavere enn dette. De vektene vi har omtalt her er levende vekt.