Slakteri trøndelag

Dette er bønder fra fylkene Nordlan Nord- Trøndelag , Sør- Trøndelag , Hedmark, Oppland , Møre . Etter kjøttorvet i Trondheim ble nedlagt, flyttet de ulike aktørene til Brattøra hvor de driftet på kommisjon tildelt av politiet. Vi ønsker å presentere vår prisliste for bearbeiding av ditt vilt kjøtt. La fagfolk gjøre jobben og se hvor godt fornøyd du blir med resultatet!

I høst startet det lokale slakteriet , Levanger Kjøtt og Vilt AS, opp virksomheten i nye og moderne lokaler sentralt i Nord- Trøndelag.

Da vi var innom var det mottak og partering av elgkjøtt som var hovedproduksjonen. Her tar de også imot stor- og småfe og gjerne økologisk produsert. Utveksler kokker i nytt samarbeid. Henning Nørholm og Fredrik Wagerfors skal i vinter jobbe vekselvis på Inderøy slakteri og Øyna. En vinn-vinn-situasjon for begge bedriftene, sier partene.

Vi jobber kun med ekspedisjon, og forsyner Møre og Romsdal, Sør- og Nord- Trøndelag og Nordland med Nortura-produkter. Prisene til bunns, ikke utvalget.

Griseslakteriet til Nortura i Steinkjer kutter staben med ansatte. Samvirkebedriften må kutte kostnader og vil ha færre på lønningslistene. Samtidig stiger arbeidsledigheten i Norge, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå, SSB. LSG bygger slakteri for 100.

SALM mister noe volum på sin fabrikk InnovaM. Allerede har kyllingprodusenter i Trøndelag , Rogaland og Østlandet redusert innsett for å begrense overproduksjonen i markedet. Og flere har fått beskjed om å la husene stå tomme for hele neste år.

Slakteri Sør- Trøndelag , inklusive. Du gjør oss til deltidsbønder, Sylvi, sier kyllingprodusentene i Trøndelag og mener at ministerens dobling . Sverresborg Trøndelag Folkemuseum – Photographer Schrøder. Målet er å foredle mer lokalt. Dullum til Trønder-Avisa.

At det nye slakterisamarbeidet innledes nå, kommer av at det for tiden satses stort blant primærprodusentene i Trøndelag. De er lidenskapelig opptatte av å videreføre tradisjoner og har derfor valgt å videreføre det gamle firmanavnet, selv om de ikke . Spis-konsernet som er Norges nest største kjøttforedlingsbedrift satser stort i samarbeid med de øvrige private aktørene i Trøndelag. SPIS og de private slakteriene i Trøndelag skal bygge nytt anlegg for slakting, skjæring og kjøttpakking under navnet Trønderslakt.

Total investeringsramme er 1mill. Alt er laget av norske kjøttråvarer. Umiddelbar følge er at fisken, selv om den i minimal grad er blitt syk, må ut av sjøen – eller i beste fall bort fra Nord- Trøndelag. Konsekvensen blir uansett at slakteriet og videreforedlingen på Marøya inneværende år mister drøyt 12. Skanska skal nå bygge både slakteri og fryselager i dette området.

For Spis Grilstad AS skal Skanska bygge nytt slakteribygg. Det løpske dyret endte sitt liv i frihet og i grønne omgivelser. Verdien på kontrakten er . Privat slakteandel går tilbake fra en andel på 1prosent til 1prosent. Det er morsomt at enkelte slakterier satser spesielt på kalv, sier Endre Myhr. Denne satsingen vises igjen i statistikken.

Røros slakteri i Sør- Trøndelag er størst på slakting av kalv blant private, mens Horns slakteri i Nordlan Froland . Soddoppskriften er den samme i dag som den var for generasjoner siden. Inderøysodd har vært servert til både konge og keisere. Sodden er mer enn mat, den er også tradisjon, kultur og stolthet.