Skogeiendom til salgs

Velkommen til Kjeldal søndre. Eiendommen har et dyrket areal ca dekar. Resten er åpen grunnlendt fastmark, bebygd areal, tun og vann etc.

I normal hogstmoden skog kan det stå fra til kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar). Dersom hele arealet består av hogstmoden skog med kubikkmeter per dekar og en nettoverdi på f.

Trysil og Åmot er til salgs. Her har du god plass til å jakte og felle elg, reinsdyr og mye småvilt. Opprinnelig oppført i tømmer, men er senere kledd innvendig og utvendig. Våningshuset har en flott og herskapelig fasade. Brukets totale areal er på ca.

Regjeringen kutter prisreguleringen på salg av skogeiendom. Næringens storaktører jubler, mens bøndene knurrer. Et av landets største skogeiendommer er i ferd med å skifter hender.

I Hedmarks dype skoger er landbrukseiendommen Nordstu Koppang Bruk til salgs. Seks mil nord for Rena kan man sikre seg 6kvadratmeter husrom, kvadratkilometer med skog og 46dekar dyrket mark. Beitearealene er på 124 . Vårens salgsrunde startet 5. Totalt skal det selges 500. Skogeiendommer til salgs.

Statskog legger ut nye eiendommer for salg. Er du interessert i drive gardsbruk eller har du starta men trenger råd og tips? Lokale skogeiere har her en mulighet til å utvide eiendommene sine. Her kan du finne kontaktinformasjon til mentorer som kan gi svar.

Alle rettigheter er reservert. Ola Mæle har lagt ut to store eiendommer i Bangdalen og Flatanger for salg. I vår bød firmaet riktignok ut en skogeiendom i Drangedal i Telemark til salgs for millioner kroner. BUSKERUD – ROLLAG – Landbrukseiendom med hyggelig gårdstun.

Den eiendommen er på 66. Les mer om eiendommen her. KRAGERØ: Studenten Helene Pahle Devor fra Oslo vil kjøpe den store skogseiendommen Leivann, fra finanskjendisen Jens P.

Dette er andre gang Heyerdahl forsøker å få kommunens velsignelse til salg. Samla salgssum er på rundt millioner kroner. Utsortert bjørk: 3kroner per m³ ekskl. Minimumsleveranse er kubikk.