Skog selges

Regjeringen kutter prisreguleringen på salg av skogeiendom. Næringens storaktører jubler, mens bøndene knurrer. Statskog forvalter og utvikler statlige skog – og fjelleiendommer.

Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Velkommen til Kjeldal søndre.

Resten er åpen grunnlendt fastmark, bebygd areal, tun og vann etc. Eiendommen har et dyrket areal ca dekar. I normal hogstmoden skog kan det stå fra til kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar). Dersom hele arealet består av hogstmoden skog med kubikkmeter per dekar og en nettoverdi på f. Er lønnsmottaker med jobb i Staten.

Har et nedlagt gårdsbruk der det ikke er drift nå (jorda er bortleid), og har hogstmoden gran som jeg vurderer å selge på rot. Hvordan vil dette bli i forhold til selvangivelse, hva er lurest å gjøre skattemessig?

Jeg lurte på om det er mulig og kjøpe skog ? Siden staten eier en stor del av skogen , men er det muligheter for å kjøpe skog eller er det nesten ikke mulig og gjøre det? Jeg har søkt overalt, men finner lite. Takker for evt hjelp av dere – også evt linker som jeg kan se på.

Trysil og Åmot er til salgs. Her har du god plass til å jakte og felle elg, reinsdyr og mye småvilt. Salg og leieSe alle annonserØnskes kjøptSe alle annonserRegistrere gardsbruk Registrer ditt gardsbrukHandbøkerBruk av ledige gardsbruk. Gårdsbruk til salg og leie. Nord-Trøndelag Prisantydning: kr . AT Skog har tømmer for salg til vedproduksjon for vintersesongen (gjelder for fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder):.

Utsortert bjørk: 3kroner per m³ ekskl. Minimumsleveranse er kubikk. Men dette salget ble ikke godtatt av kommunen og Fylkesmannen, fordi heller ikke Leivann skog AS ønsket å selge teigen til nabogården. Det var også skepsis til at et aksjeselskap skulle stå som eier.

Nå er det et nytt aksjeselskap som forsøker å få konsesjon på eiendommen. Bak selskapet Huldra skog.

Lokale skogeiere har her en mulighet til å utvide eiendommene sine. Statskog gjennomfører nå det største skogsalget siden danskekongen solgte unna skog for å finansiere krigføring. Den første eiendommen, Gjeddsjøberget skog i Elverum legges ut for salg i morgen, torsdag. Totalt skal det selges 500. Det ligger an til kjøpefest i tunge skogkommuner over hele Trøndelag og Østlandet i kjølvannet av Statskogs kjøp av Borregaard- skogen.

Fra Statskogs gamle skogportefølje i Midt-Norge og på Østlandet skal det selges ut mellom 5og 6kvadratkilometer produktiv skog – tilsvarende en firedel av hele . Skogen blir mer og som et supermarke hvor krav til sortement,kvalitet og ferskhet har økt sterkt. Skogeierforeningene risikere nå ikke å få levert tømmeret til industrien fordi det har har ligget mer enn et par uker. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lanserer nå det største statlige eiendomssalget i Norge i moderne tid. Statskog lyser fredag ut eiendommer i ulike fylker med en samlet areal på 50. Ett av vilkårene som ble satt var at Statskog skulle selge spredte skogeiendommer foretaket eide fra før.

Skal du selge skog skattlegges inntekten etter ganske høye satser. Flere sitter nok i bedre skattemessige posisjoner enn de tror.