Saueraser

Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen . Sau Bufret Lignende Det finnes ingen fullstendig oversikt over saueraser i Norge.

Ut fra søknadene om produksjonstilskott vet vi at det finnes rundt én million avlssøyer.

Norge har rundt en million vinterfôra sauer, som får ca. Totalt antall sauer og lam om sommeren er altså rundt millioner dyr som til sammen produserer millioner kilo ull. Vi har i dag seks saueraser som vi kan kalle norske. Pensjonert saueforsker Arne . Forskjellige saueraser : 1) Spælsau. Sau, sauer, partået klovdyrslekt i oksefamilien.

Fra geitene, som de står meget nær, skiller de seg ut ved sine tverr-riflede, trekantede og mer eller mindre tett . De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. Det kan vere mange ulike årsaker til kva sauerase ein vel å ha i gardsdrifta, uavhengig av om ein driv økologisk eller ikkje.

Tamsauen er fordelt på en mengde raser, som . Døme er tradisjon for ein bestemt rase i området, eller eigenskapar knytte til ein bestemt rase. Dei ulike rasane har ulike karakteristikkar som kan vere fordelar eller ulemper avhengig . Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Sauen er tilpasningsdyktig, og sauehold foregår i dag i så forskjellige klima som sør på Grønland og i Midtøsten. Eg skal begynne med sau og forhåpentligvis høylandsfeistaden eller Anna storfe på sikt. Sauerasene kan videre deles . No til å begynne med er det i liten skala for å kåla inn i det.

Er fra eit gardsbruk som vart nedlagt for år sidan. Det som eg lurer på er ka som er forskjellen på villsau og spelsau? Mange her som driver med . Under kan du se bilder av noen av saue-rasene man finner i Norge. Hva er forskjellen mellom sau og geit? De fleste norske sauene er kombinasjonsraser avlet frem på ulike egenskaper, men vi også noen opprinnelige raser med spennende ullkvalitet!

Norfolk Horn oppsto i Norfolk, Suffolk og Cambridge, England. Nolana sauer er hår sauer. Antipredatoratferd hos ulike saueraser. Arter som blir utsatt for predasjon gjennom mange generasjoner utvikler såkalte antipredatorstrategier, d.

Nålevende ville sauer viser sterk antipredatoratfer men hvordan er det med de mer domestiserte . Dette forsøket er et grunnleggende atferdsstudium med formål å kartlegge forskjeller i antipredatoratferd mellom ulike saueraser. Dersom klare forskjeller finnes, kan valg av rase tenkes benyttet strategisk som forebyggende tiltak i rovviltutsatte områder. Færre sauer kunne vært drept av ulv i Hurdal og Gran denne sommeren hvis bøndene hadde satset på sprekere saueraser , mener lederen for rovviltnemnda i Akershus.

Det er derfor denne brosjyra bare presenterer sårbare norske saueraser som på ulike måter står i fare for å bli utryddet. MANGE ER MED… Alle som har dyr av de sårbare norske saueraser i fjøset gjør et svært viktig arbeid for å ta vare på og øke interessen for disse rasene. Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser , sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

I hovedsak er det blandingsrasen Norsk kvit sau som er å finne på gardane, men på laurdag vart eit nytt spanande prosjekt sett i verk. Då blei det nemlig lagt inn embryo (embryo er ei befruka eggcelle) av Dorpesau i 19 .