Sauefjøs talle

Dersom kostnadene av å gjøre om eksisterende bygg overstiger av kostnadene til et nytt bygg, anbefales det i utgangspunktet å bygge nytt. Det er viktig å huske på at alle bygg har en viss levetid og ved å bygge om eksisterende er det vanskeligere å anslå kostnadene nøyaktig. Antall vinterfôra søyer i nye sauefjøs.

Med vinterfôra søyer menes para søyer og påsettlam samt eventuelle. Mer totalt sett er sauehold en attåtnæring til annet yrke og krever IMEK for rasjonell drift. Det utvikles derfor to hovedtyper av sauefjøs : – IMEK fjøset med møkk kjeller og foringssystem.

Lavkostnadsfjøset med vegger og talle. Nok vann og nok mat er et must! Talle eller gjødselkjeller? Isolert eller uisolert fjøs?

Ha et opplegg for smittesluse og god ventilasjon, til kubikk per time per sau for god dyrehelse. I de fleste norske sauefjøs brukes spaltegulv i hele bingen. Nå ser forskerne på alternative underlag på liggeplassen med fokus på dyrevelferd.

Tidligere var det vanligst å bruke talle i norske sauebinger, forteller Grete Jørgensen, forsker i NIBIO.

Spaltegulv i hele bingearealet er svært vanlig i norske sauefjøs. Dette av hensyn til renhet på dyr og effektiv oppsamling av gjødsel. Er du nå sikker på at talle er løsninga hvis du skal ha det enklest mulig? Krav til mfor storfe i løsdrift innlegg 5. Slaktegris i sauefjøs innlegg 20.

Flere resultater fra gardsdrift. Bygde to sauefjøs med års mellomrom – Norsk landbruk – fagbladet. Det engasjerte ekteparet trengte et fjøs som var rasjonelt og effektivt. Samtidig ville de utvide flokken og øke produksjonen som grunnlag for å ta i bruk mer og moderne teknologi.

De hadde et ønske om å kvitte seg med talla. Gjødselhaugene måtte ligge i flere år før de . Utnyttelsen blir nok langt bedre for dem som har gjødselkjeller, sier Baumann. Men jeg er nok den eneste som kan gå en. Jakter gode og billige sauefjøs. Sauebonde Anders Baumann valgte seg åpent kaldfjøs med tre vegger.

Nå vil forsker- ne undersøke hvilken fjøstype som. Skal være en trivelig og rasjonell arbeidsplass for sauebonden. Skal ikke være dyrere enn at man kan tjene penger på sauen etter utbygginga ved normalt god drift.

På Vestlandet er det dårleg tilgang på halm, så fôring på talle ville vorte ei kostbar løysing på lang sikt. Når me såg at det var mulig å ha appetittfôring av grovfôr på strekkmetal, var heile problemet løyst. Alt på bussen heim att frå Hallingdal vart planløysinga i fjøsen min festa på papiret. I hovedtrekk består enhetspriser av en del materialkostnader og en del arbeidskostnader.

Disse er omtrent like store. En kan regne at arbeidskostnaden for et bygg utgjør – av totale kostnader. Tegninger og kalkyler, pdf. A- Hadelandsfjøset, løsninger, pdf. A- Ammekufjøs, talle , . I-mek til Rysstad i Valle.

Hos familien Rysstad i Valle i Setesdal har Fjøssystemer levert i-mek. Vellykket ombygging av sauehus. Nødvendig med nytt fjøs. Nå er nytt sauefjøs på plass.

Få år etter at han overtok drifta bygde han nytt sauefjøs. Behovet for å effektivisere drifta var drivkrafta bak nybygget. Allerede år etter var det igjen behov for modernisering. I dag er et flunkende nytt kaldfjøs for 3vinterfora sau tatt i . Ytterligere tilleggsregler for KRAV.

Strekkmetall eller spaltegulv kan brukes over hele bingen. Lam skal ha tilgang til tett underlag. Regel om fast dekke for sau ble fjernet i. Alle dyr skal kunne ligge samtidig.

Ikke tråkke på hverandre ved oppreising eller eting. To sau skal kunne passere hverandre bak ei. Fjøset er i utgangspunktet .