Sau fakta

Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norr. sauðr) og får (av norr. fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer , der fem arter inngår. I tillegg kommer såkalte rasevarianter. OM SAUENES BEHOV OG FORHOLDENE PÅ GÅRDEN. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

I motsetning til mange andre landbruksdyr er sauen så heldig å få gå fritt omkring på beite hele. Sau , sauer , partået klovdyrslekt i oksefamilien.

Fra geitene, som de står meget nær, skiller de seg ut ved sine tverr-riflede, trekantede og mer eller mindre tett spiralsnodde horn, som hos hunnene er mindre enn hos hannene, eller de kan mangle. Sauebukken har heller ikke geitebukkens skjegg og ramme . Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup. Den var lett å temme, den har godt kjøtt, og den har tykk, lett, varm og holdbar ull. Norsk hvit sau , som er en tung rase utgjør ca.

Sauen er blitt holdt som husdyr i mange tusen år. Andre tunge raser er Dala og Rygja. Trenden er at det går mot stadig færre, . Spel får i snitt litt færre lam.

Fakta om test av sau og lam. Matforskningsinstituttet Nofima har testet kjøtt, sau og lam på forbrukere og landets beste profesjonelle smaksdommere for å finne uthva folk liker. Testen inngår i et forskningsprosjekt for å utvikle smakfulle produkter av sau og lam. Blindtestene viser at forbrukerne ikke . Sau hører til de eldste husdyrene i verden og ble temmet før det egentlige jordbruket startet.

Kr, og er ved Ruskeneset i Bergen. De eldste funnene av sau er fra Nord-Iran og dateres til ca. Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen.

Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen . En sau kan bli 8-år gammel. Det er en myte at sauen er uintelligent, en myte som nok har sammenheng med at sauen ser ut til å ha en ikke-hierarkisk flokkmentalitet. Myten kommer til utrykk i. Slik bruker man statistikk og “forskning” til fremme sin sak. De fakta som er her er i liten grad feil, det er først å fremst hva som er tatt med og måten det er brukt på som er problemet.

Noen sitater: Over prosent av alle erstattede sau og tamrein erstattes på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger hos . Blæset sau er enten en krysning mellom svart rygjasau og spælsau, eller den stammer fra zwartblessau fra Nederland. Rasen tilhører gruppen av crossbredsauer.

Opprinnelsen er noe uklar. Då har søye og lam lært kvarandre å kjenna slik at dei kan finna kvarandre i flokken. Me plar ha rundt sauer som skal ha lam.

Etter lamming blir dei sleppte ut på beite. I begynnelsen av juli reiser dei til fjells. De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam. Dala, Rygja, Steigar, Norsk kvit sau , Sjeviot, Norsk pelssau, Spælsau og Gammalnorsk sau er de vanligste rasene i Norge.

Innbinding: Innbundet Språk: Norsk Bokmål Sider: 382. Louping ill er en flåttbåren virussykdom som i første rekke rammer sau. Viruset kan også gi sykdom hos storfe, geit, gris og hest. Halthet hos sau Agnes Winter. På lager – sendes nå ( stk. ) Heftet, Bokmål.

Nå har væren stort sett (og forhåpentligvis) gjort jobben sin, og vi sauebønder går årets roligste tid i møte. Hva med de sauene som dør av fluelarver? Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly?

La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten.