Sarsia innovation

The Sarsia funds invest in research-based commercialisation initiatives in the Nordic region. The company is managing Sarsia Developments investment portefolio within ITC and Life Science. Sarsia Venture Management aims to generate value for Sarsia Development AS by actively supporting . Erlend Skagseth, Managing Partner (MBA).

Mer enn års erfaring fra FoU basert IPR, prosjekt- og forretningsutvikling fra Christian Michelsen Research og Sarsia Innovation.

Omfattende leder og styreerfaring. Find executives and the latest company news. Selskapsform, Privat aksjeselskap. Historiske navn, Høyteknologisenteret i Bergen Innovasjon AS.

Sweden and approximately . Hjemmeside: Gå til hjemmeside. Besøksadresse: Thormøhlens gate 51.

Mer info om Sarsia Innovation. Lov om arbeidsgivers rett til oppfinnelser. Strukturendringer i Bergen. Den forskningsbaserte verdikjede.

Bakgrunnen for kapitalutvidinga er at selskapet har en vanskeleg kapitalsituasjon. Grunnen er dels at selskapet har bandlagt likvide . Trond Bjørnøy, Norvestor Equity Erik Hagen, Viking Venture Hans Heklan Sarsia Management Jan-Erik Hærei Alliance Venture Bjarne K. Lie, Verdane Capital Advisors Adele Bugge Norman . Has managed several turnaround processes and negotiated a large number of international contracts, licenses and trade exits. Oslo Cancer Cluster member Sarsia Seed and Tromsø-based Norinnova have been given the managment of two new national seed capital funds on MNOK 3in total by the Norwegian government.

Sarsia Innovation AS ønskjer å føreta ein kapitalutviding med mill kr, og ber om at fylkeskommunen deltek med mill. The money will be matched by privat capital. Pengene ruller inn i kassen til det nyetablerte helsefondet Sarsia Life Science Fund.

He has managed several turnaround processes and negotiated a large number of international contracts . Project evaluation and patent work . Grünfeld (Menon Business Economics).

An introduction to how the seed fund Sarsia Seed uses innovation and performance . Sveinung Hole Sveinung brings years of leadership and board experience from a variety of businesses, including business entrepreneurial know-how obtained as Managing Partner at Sarsia . Blue Limit AS secures first equity financing from Sarsia Seed AS. Det vises til brev av 01. The Business Place has a large venture capital directory.

Han innehar en rekke næringslivsverv, blant annet som styreformann i Bergens Tidende. Han er styreformann i en rekke selskaper som er engasjert i kommersialisering av forskningsresultater, blant annet Sarsia Seed og Sarsia Innovation. På oppdrag fra regjeringen har nemlig Innovasjon Norge og Sarsia Seed Management opprettet et nytt landsdekkende såkornfond på 3millioner kroner , Sarsia Seed II. Fondet skal holde til i Bergen, og fokuserer på innovative vekstbedrifter innenfor helse og energi, går det frem i en pressemelding fra .