Rundball på engelsk

Silofôr eller surfôr, også kort bare silo, er ensilert og nedsyret gress, som regel enten i rundballer eller silo. Det brukes i landbruket hovedsakelig til fôr for storfe, geiter og sauer. Surfôr er den klart vanligste typen av grovfôr, spesielt i mjølkeproduksjon.

Kompakter og pakk finpartiklede materialer som sagflis, torv, løv og mye mer i rundball. En logistikkløsning for enklere håndtering, transport og lagring. Les mer om våre anerkjente Compactorer på vår engelske nettside. En rundballe er en bunt med fôr, og heter rundballe på samme måte som høyballe og halmballe, sier forsker Åshild Randby bestemt.

Hun legger til at rundballe på engelsk heter roundbale og ikke roundball. Men også i landbruksmiljøet opplever Randby at mange sier rundball. På engelsk heter det wholecrop, som direkte oversatt blir helgrøde.

Svenskene bruker i hovedsak ordet helgröda, mens danskene sier helsæd. I Norge var Joar Arne Heir ved det gamle Landbruksteknisk institutt på Ås en forkjemper for å bruke ordet helgrøde, og nå vil Topp Team Fôring gjerne ha en . Jarl Rehn-Erichsen, NTB scanpix. Med leddet tinder vil frigjøring av rundballe skje mye lettere enn ved faste tinder. Ved kjøring med frontlaster lavt uten rundballe , gir dette en svært sikker løsning.

Rundballer som er tegnet på. Der så jeg ei slags vogn til å samle sammen rundballer med. Den var forma som en tunnel. Hydraulisk knekk på draget sideveis.

Tror den kunne ta fire baller i slengen. Mener det var engelsk produsent. Tunge ting i veikanten øker risikoen for skader i trafikken, sier Statens egvesen.

En bilist forteller at han var nær å bli truffet av rundballene. Politiet vurderer å anmelde bondestuntet, mens noen bruker rundballen på en kreativ måte. Statens vegvesen skrev ut flere gebyrer og anmeldte tre sjåfører på Fosen i dag. Hovedpoenget med en slik praktisk sammenligning var å veie rundballene for å finne ut hvor tunge de var, og i tillegg.

This thesis contains a comparison of . Ensilering av gras i rundballer slik vi ser så mye av i ikke slipper inn, er at den varmegang og forrätnelse dag, er en forholdsvis ny. Engelsk sammendrag (abstract). Northallerthon, England. Batman står på utegang med fri tilgang på høyensilasje fra rundball om vinteren, og gress i beitesesongen. Derfor har jeg nå satt meg ordentlig inn i blytungt stoff på engelsk om hestens fordøyelsessystem og hvordan ting fungerer , og kan ta for meg fordøyelsen i all enkelhet.

Ole Rønning tok livet av en schæferhund som jaget i saueflokken hans. Nå henges han ut på rundballer. Det jeg lurer på, er om det er forskjell på rundball som er produsert for hest, og på rundball som er produsert for ku?

Ordet silo kommer fra engelsk , silage, som betyr ensilert gras.