Rødt trønderfe

Rødt trønder- og målselvfe var to kuraser i Norge basert på den skotske rasen ayrshirefe. Rødt trønderfe ble utviklet på grunnlag av lokalt fe i Trøndelag og importert ayrshirefe. Rasen ble definert med at feet skulle være rødt. Trønderfe, betegnelse for de to storferasene i Trøndelag som eksisterte frem til ca. Den første av disse rasene gikk inn i norsk rødt fe, mens den siste er egen rase med økende popularitet.

Rødt Trønderfe eksisterer ikke lenger som egen rase, men gikk inn i avlen til Norsk Rødt Fe.

Han utforsket de aller fleste eldre fargefototeknikkene som Trefargefotofrafi, Authochrome, Dufaycolor, Finlay Direct Color og tidlig Agfacolor . Levanger Fotomuseum – Photographer Renbjør, Harald. Tilgang: Tilgang til metadata. Medvirker: Statens stambokkontor.

Lenke til artikkel om . Det tok år før noen igjen viste interesse for andre norske storferaser enn NRF. Den siste kurasen jeg ikke har nevnt er Dølafeet. Dølafeet stammer fra Gudbrandsdalen og Østerdalen, hvor det i sin tid fantes hver sin ferase.

Dagens Dølafe likner mest på . I løpet av – årene ble det stiftet flere raselag for de mest kjente norske rasene: Avlsforeningen for Rødkoller, Landsavlslaget for Telemarksfe, Avlslaget for rødt Trønderfe (med basis i lokale raser og innslag av Ayrshire) og Avlslaget for dølafe. Hensikten var å samle interessen som var omkring den enkelte . Fra gammelt av var det nok rødt trønderfe på gården, en stor tung kjøtt- og melkerase som fantes på mange av storgårdene i lavlandet i Trøndelag. Den inngikk i avlen av det som skulle bli dagens NRF og er således sett utryddet som egen rase. En annen regional gammel kurase er Sidet Trønderfe og Nordlandsfe, eller . Det har hele tiden vært innblanding av utenlandske raser i NRF. Kilde: Store norske leksikon).

Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN) stammer fra det gamle, opprinnelige feet i Trøndelag og Nord-Norge. Stambok over rødt Trønderfe. Da Ola bestemte seg for å legge om driften på gården, fra tradisjonell melkeproduksjon med Norsk Rødt Fe, ville han drive med noe nyttig som gagner miljøet og jorda vår ellers.

Bevaringsverdige storferaser. Etter kriteriene for nasjonale husdyrraser har Norge sju nasjonale storferaser. Det er dølafe, norsk rødt fe (NRF), sidet trønderfe og nordlandsfe (STN), telemarkfe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk raudkolle og østlandsk rødkolle. Av de nasjonale storferasene er det bare NRF som ikke regnes som . Send oss en kommentar til denne .