Rødt politikk

For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste. Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme. Stadig flere blir med i Rødt , for å stå sammen i kampen for rettferdighet og mot kapitalisme.

Sammen skaper vi et vendepunkt mot forskjells-Norge! Gå til Politisk og ideologisk plattform – Rødt definerer seg som et revolusjonært sosialistisk og marxistisk parti med mål om en solidarisk og rettferdig verden. Partiet oppgir at de vil innføre en sosialisme for det 21.

Rødt beskriver seg selv som et nytt, revolusjonært alternativ i norsk politikk. Rødts mål er en verden uten undertrykking og utbytting som bygger på solidaritet og rettferdighet. Dagen har gjort et dykk ned i deres politiske partiprogram. Les også: Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet? Staten regulerer næringslivet med blandingsøkonomi.

Høyresiden består av partiene Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP), mens venstresiden består av Partiet Rødt , Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (AP). Som en egen gruppering mellom høyre- og venstresiden finner vi sentrumspartiene Senterpartiet (SP), . Etter at Arbeidernes Kommunistparti ( AKP) og Rød Valgallianse (RV) la seg ne dannet de samme miljøene Rødt for å samle kreftene på ytterste venstrefløy i Norge. Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon.

Hjelp oss å dra politikken i riktig retning, ber Rødt i søknad om valgkampstøtte til Fagforbundet. Da må landsmøtet til Rødt velge en annen kurs, svarer Mette Nord. Samarbeidsavtalen med byrådspartiene i Oslo har gitt viktig gjennomslag for partiets politikk mot private aktører i velferdstjenestene som barnehager og . Noen tanker rundt dette? Hva er det som er dårlig med Rødt ? Hva vil det si å stemme rødt ? Vi går til valg på vår egen politikk. Vi skal fortelle folk at hvis de ønsker et Norge som . Moxnes på vippen vil farge Ap rødt – DN.

Da er det stor sannsynlighet for at Rødt vil få utjevningsmandatet i Troms, og Rødt vil få sin første stortingsrepresentant herfra. At Rødt ble med i styringa av Tromsø og Bodø, samt politisk avtale for styringa av Oslo har . Rødt ønsker å øke skattene kraftig for å finansiere milliardreformer, men vet ikke hvor mye mer nordmenn flest må ut med hvis partiet får bestemme. Partiets revolusjonære politikk får sterke føring på en eventuell Arbeiderpartiregjering. Vet du hva Rødt vil gjøre?

Innlegget skrives i privatregi og ikke i partiregi. Vedkommende får kritikk fra partiet som mener innlegget bryter med Rødt `s politikk da partiet mener at alle skal ha et arbeid å leve av. Samtidig blir vedkommende anmodet om å være omtenksom før noe sendes av gårde til avisa eller legges ut på facebook.

Regjeringspartiene er heldigvis ikke eneveldige i Norge.

RV, RU og AKP har dannet partiet Rødt for en tid tilbake, men vet noen hvorfor ikke NKP ble med i gjengen? At AKP-erne overvåket NKP-erne og det sutrer de over den dag i dag. Jeg har hørt det har litt med bitterhet å gjøre?

Hvis så stemmer, burde de ikke heve seg over denslags og blitt (bittelitt)sterkere sammen ? Jaging burde vi ha sluttet med for år siden. Etter valet går debatten også om organiseringa til venstre for Ap. Eit av poenga er at partia i opposisjon oppnådde fleirtal i folket, men tapte valet til høgrepartia fordi MDG og Rødt kom under sperregrensa. Det er på overtid at vi .