Rødt partiprogram

For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste. Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme. Her kan du laste ned og lese arbeidsprogrammet til Rødt. Stadig flere blir med i Rødt , for å stå sammen i kampen for rettferdighet og mot kapitalisme.

Sammen skaper vi et vendepunkt mot forskjells-Norge! Marie Sneve Martinussen og Silje Josten Kjosbakken er nestledere.

Ifølge prinsipprogrammet ønsker partiet å. MXTYQf54BP5UHHASQFBBly8b. Dette systemet er både urettferdig, miljøskadelig og ustabilt. Rødt vil erstatte kapitalismen med sosialisme. Dette er et program med krav for kamp innenfor det kapitalistiske systemet, men også et program for en kamp for å mobilisere for systemendringer.

Kapitalismen er et økonomisk system hvor målet er å . Mye skal bli gratis, hvis Rødt får viljen sin. Men for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre kan det bli dyrt.

Ordet gratis nevnes ganger i Rødts forslag til partiprograBarnehage, skole, SFO, høyere utdanning, helsetilbud til lærlinger og elever på videregående, norskopplæring, prevensjon, voldsalarm, . Tidligere partileder Torstein Dahle var blant dem som ville bevare begrepet kommunisme i partiprogrammet , mens Moxnes var blant dem som heller vil bruke andre ord for å beskrive partiets mål for sin politikk. Selv kaller den nåværende Rødt -lederen seg ikke kommunist, men sosialist. Mange startet nok med ganske. Dagen har gjort et dykk ned i deres politiske partiprogram. Les også: Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet?

Det skal ikke legges hindringer i veien for at mennesker kan komme til Norge og søke . Viktigere er likevel Eifrings påstand om at Rødt ikke er et autoritært parti, fordi det står i partiprogrammet at partiet er tilhenger av ytringsfrihet og frie valg. Hun forteller bare halve sannheten. Det fremgår nemlig også av programmet at Rødt er et kommunistisk parti som ønsker en revolusjon der det store . Etter at Arbeidernes Kommunistparti ( AKP) og Rød Valgallianse (RV) la seg ne dannet de samme miljøene Rødt for å samle kreftene på ytterste venstrefløy i Norge. Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon.

Samlet skattenivå må økes, slik at velferdsstaten kan videreutvikles, slår Rødt fast i utkastet til partiprogram foran helgens landsmøte. På menyen står en brattere og mer progressiv skattestige som vrir beskatningen fra lave til høye inntekter, økt skatt på store formuer, arveavgift, skatt på finanstransaksjoner . For en sosialist er en revolusjon en ustrakt overgang fra en samfunnstype til et annet, fra kapitalisme til sosialisme. Mimirs inntog i debatten – der han kritiserte Rødt med utgangspunkt i Civitas voldelige revolusjonsforståelse – var ikke særlig produktiv ettersom han bare forsterket en utbredt misforståelse. POLITISK KARAOKE: Produksjonshuset Fanfares karaokesang for partiprogrammet til Rødt , av Kyrre.

Men det er mye å sette seg inn når man skal lage en partiprogram – guide også, og da vi skulle lage vår, valgte vi en enkel metode.

Rødt skal til helgen vedta nytt partiprogram , og i noen spørsmål er programkomiteen splittet. Tre medlemmer ønsker en forsøksordning med samfunnslønn som på sikt skal erstatte sosialhjelp, studielån og flere trygdeordninger. Fire vil stryke punktet. Hjelp oss å dra politikken i riktig retning, ber Rødt i søknad om valgkampstøtte til Fagforbundet.

Da må landsmøtet til Rødt velge en annen kurs, svarer Mette Nord. Nordic Screens med støtte fra Valgdirektoratet. Bjørnar Moxnes tegner Rødt sitt partiprogram. Det er ingen hemmelighet at Rødt er motstandere av EØS-avtalen og nærmest alt som har med EU å gjøre.

Allerede i innledningen til deres arbeidsprogram kommer dette frem. Her kan man lese at Norge må ut av EØS-avtalen for å igjen kunne føre en selvstendig politikk. Afrikanske migranter på en overfylt gummibåt i ferd med å bli plukket opp av et spansk skip utenfor kysten av Libya 3. De mener Norge må bli med på dugnaden, et ord vi har hørt før i .