Rødt kommunisme

På landsmøtet søndag vedtok Rødt å beholde ordet kommunisme i sitt prinsipprogram, men valgforsker Frank Aarebrot mener partiet ikke lengre kan regnes som revolusjonært. De vektlegger viktigheten av å bekrefte flertallets oppslutning i frie valg, for å skille en slik demokratisk revolusjon fra statskupp. Rødt oppgir at målet med sosialismen er et klasseløst samfunn, som partiet omtaler som det Karl Marx kalte kommunisme. I prinsipprogrammet oppgir partiet at kommunismen forutsetter at alle . Bufret Lignende For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste.

Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme.

Les deg opp på kommunisme og les deg opp på Rødt sitt parti og prinsipprogram så kan du avgjøre selv. De er jo for væpnet revolusjon til og med. Samtidig som Høyres landsmøte var samlet på Gardermoen, samlet Rødt også troppene i Oslo. I forkant av landsmøtet var det knyttet spenning til to utkast til prinsipprogrammer som skulle stemmes over.

Det opprinnelige utkastet hadde fjernet referanser til gamle Sovjet og Kina og samtidig utelatt en . Hei, overskriften sier egentlig alt. Hvorfor sier folk at partiet Rødt er et kommunistisk parti når de ikke er revolusjonære men derimot demokratiske? Ord som kommunisme skulle ut av prinsipprogrammet, og behovet for væpnet forsvar av den nydannede sosialistiske arbeiderstaten skulle ikke lenger nevnes.

Rødt går til høyre, skrev Tjen Folket før landsmøtet. Hovedmotsigelsen han har med Tjen folket ligger i vurderinga av Rødt. Han ser på Rødt som et revolusjonært ( kommunistisk ?) parti, noe vi ikke gjør. Han skriver at han mener revolusjonære bør støtte Rødt.

Rett og slett fordi jeg mener at den revolusjonære bevegelsen og arbeiderklassen i Norge har mye å tjene på å ha et . Rødt og sosialister og kommunister landet over er ikke lenger skremmende, de er søte. Rødt -leder Moxnesviser i sitt svar til oss i Aftenposten den 27. Han henviser til den skrekkelige sovjetiske stalinismen fortretti år siden, og mener at vi forveksler datid. Rødts landsmøte vedtok søndag å beholde ordet kommunisme i sitt prinsipprogram. Men aller viktigst for Rødt : De er i ferd med å legge av seg forsvarsposisjonen som fulgte med rollen som arvtager til kommunismens apologister.

Rødts prinsipprogram er ikke akkurat et dokument som stryker Ola Nordmanns meninger medhårs. Om man bare fikk utdelt utdrag fra programmene til de ni . I Oslo har man sett hvordan det har funket, ved at AP, MDG og SV har hatt byrådsmakten, med Rødt som støtteparti. Ved å stå på utsiden klarte. Er i hvertfall det inntrykket . Partiet, som ennå ikke har fått et navn, blir en sammenslåing av RV, AKP og Rød Ungdom. RVs og Rød Ungdoms landsstyrer og AKPs sentralstyre var samlet i helgen for å bli enige om et prinsipprogram.

Og enige ble de, forteller Torstein Dahle.

KOMMUNISME Det første utkastet til prinsipprogram vakte . Man kan gjerne sammenlikne sosiale fenomener med religioner, men må være . Kommunisme , marxisme, sosialisme. Store ord fra lite parti. Publisert: Mai 15:48.

Partileder Bjørnar Moxnes er fornøyd med utfallet. Partiformann Bjørnar Moxnes (35) i Rødt styrer fortsatt sitt parti etter et prinsipprogram der ordet revolusjon går igjen ganger. Erik som etter ettårig handelsskole begynte å jobbe i bank før kvinnen som skulle skjenke ham to barn, reddet han over i kommunismen. En skal lete lenge etter en større pr-katastrofe for sosialistisk politikk enn den som har fulgt Rødts programdebatt. Ikke bare de vanlige mistenkte – som Hans Petter Sjøli – men en brokete forsamling fra Eskil Pedersen til Andreas Halse, har samlet seg rundt en kritikk av udemokratiske og voldsromantiske . Lederne i Arbeiderpartiet og SV arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå.

Det er dette Karl Marx kalte kommunisme. Rødt vil gjennom noe de kaller en fredelig revolusjon (hva nå det skulle være) overta all samfunnsmakt og styring. Til tross for historiske fakta som.