Rødt fe

NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet. Norsk rødt fe forkortes gjerne til NRF. De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF-dyr. Utviklingen av NRF- rasen . Teknologi og industri › Landbruk › Husdyr › Storfe Bufret Lignende 3.

NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig . Les mer: Verdens beste ku er norsk. I mange land er kyr avlet frem for å produsere mest mulig melk.

Ikke bare er er NRF og NRF-krysninger mer fruktbare, de er har også bedre helse – og kalvingsegenskaper enn Holstein, viser forskningen. Motivet har gjerne vært at mange produsenter opplever at . Rasen er svært alminnelig i Norge.

God produksjonsevne og en utmerket helse og fruktbarhet har gjort denne rasen interessant langt ut over Norges grenser. Som for de fleste kuraser er hornene delvis avlet bort. En voksen ku kan melke 20–liter melk i døgnet. Kua er drøvtygger og har fire . Berg er lyriker og oversetter.

Nå kommer han med sin egen antologi over nye norske poeter. Ellers dikter han videre på Ibsen, og oversetter Shakespeares Hamlet. Når han da ikke spiller teater med Baktruppen og lever seg inn i seksuallivet til norsk rødt fe. Ved lanseringen av Marianne Liens nye bok Becoming Salmon ble jeg invitert til å si noen ord om Nork Rødt Fe.

Det ga meg anledning til å børste støvet av avhandlingen Hva er ei ku? Hele avhandlingen her), og skrive et lite foredrag om NRF. Det er mange koblinger mellom NRF og den norske . Finn synonymer til norsk rødt fe og andre relaterte ord.

Gratis norsk synonymordbok på nett. Fire problemstillinger tas opp i rapporten: 1) Medlemsdemokrati – medlemsfølelse. Følelse av innflytelse over NFRs beslutninger og graden av informasjon om NFRs aktivitet og policy.

NFRs tjenester – avklaring av hva bonden synes er en rimelig pris for tjenestene.

Interesse for utvidelse av NFRs nåværende tilbud. Nodes which use this node. Copyright and Rights to use. Creative Commons license icon. Sigmund Krøvel-Velle, Samfoto, NTB scanpix.

Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Med en økende andel NRF-melkekyr her til lands ble raselagene slått sammen til en organisasjon som fikk navnet NRF på. Fakultet for biovitenskap. Possible new measures of temperament in. Norwegian Red in data from automatic milking systems.

Fra tid til annet blir det hevdet at gamle kuraser med et moderat potensial for mjølkeproduksjon er bedre tilpasset en ekstensiv fôring enn kuraser selektert for høg mjølkeproduksjon. Hovedmålet med prosjektet er å bedre kuas fruktbarhet gjennom avl og miljøtiltak og dermed bidra til økt verdiskaping i norsk mjølkeproduksjon, god dyrevelferd og begrenset bruk av hormoner og antibiotika i husdyrproduksjonen. Dette er laget fra en gammel film.