Rød valgallianse ledere

Dette ble møtt med kritikk fra utenforstående som hevdet at Torstein Dahle ikke ville være i stand til å lede partiet inn i en ny retning. Den daværende leder for Arbeidernes kommunistparti, . Partileder i det nye partiet ble RVs tidligere leder Torstein Dahle. Rødt foreslår Heffermehl til Nobelkomiteen.

Rødt- leder Bjørnar Moxnes foreslår at juristen, forfatteren og fredsaktivisten Fredrik Heffermehl (79) blir medlem av Nobelkomiteen for seks år. Mitt poeng er at dette ikke er noe partiene eier. Vi mener det ikke tjener fredsprisens formål, sier han til NTB. Partiet ledes av Bjørnar Moxnes fra Oslo.

Nestledere i partiet er Marie Sneve Marthinussen og Silje Josten Kjosbakken er nestledere. Rødt beskriver seg selv som et revolusjonært, demokratisk sosialistparti. Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer. Han satt der i fire år og klarte aldri å bli gjenvalgt.

Siden har RV blitt til Rødt. Nå viser Aftenpostens ferske Oslo-måling for stortingsvalg at Rødt igjen kan havne på tinget. Målingen er utført av Respons Analyse.

Bergenseren ble i helgen innstilt som leder i det nye partiet som stiftes den 11. Et parti trenger sin egen ungdomsorganisasjon, og må ha et avklart forhold til hva man er og hva man vil, mener den tidligere RV – lederen. Om folk vil drive egen butikk må de gjerne det for meg, men nå kan ikke RV og Rød Ungdom lenger være plaget av dette. Du er ikke redd for at dette kun vil dekke over . Alt ordinært partiarbeid ble drevet av AKP og RV fungerte kun i forbindelse med valgkamper.

AKP`s leder var automatisk RV `s leder. RV `s erklærte ideologi var kommunisme og marxist-leninisme. RV var kun en valgfront. Det var også slått fast i vedtektene: Oppgaven for RV er å føre valgkamp og drive politisk arbeid i og rundt parlamentariske forsamlinger: Stortinget, fylkesting, kommunestyrer o. RV VIL MED PÅ PARTILEDERDEBATTEN.

RV ber om svar innen kl 14. RV har også utfordret de . Etter å ha blitt ekskludert fra Rød Ungdom i juni, blir Mehrnaz Bamdadsoofi og Kenneth Fuglemsmo nå truet med eksklusjon av partiet Rødt sin ledelse. De har fått et brev som er utformet som en advarsel men i praksis varsler eksklusjon.

Begrunnelsen for eksklusjonstrusselen er at Revolusjonær Kommunistisk Ungdom . Ytre venstre i norsk politikk har en høyst reell mulighet til å få inn sin leder Bjørnar Moxnes på Stortinget. I så fall blir det år siden sist. Da representerte Erling Folkvord Rød valgallianse.

På meningsmålingene har Rødt godt over prosent, det er mer enn RV eller Rødt noen gang har oppnådd i et . Stavanger har vært nestleder i Arbeidernes kommunistparti (AKP) før hun ble valgt til partileder under landsmøtet i helgen, og hun er også leder for Palestinakomiteen i Oslo. Hun etterfølger Jorun Gulbrandsen, som ga seg etter nesten ti år som leder. Utviklingen i sammensetningen av Rødts ledelse årene etter stiftelsen viser også at høyrefløyen har styrket seg. Rød Valgallianse har tidligere gått inn for .