Reime fangfront

Behandling, inseminering, samt arbeid i binge eller på forbrett kan være arbeid forbundet med stor fare for liv og helse. Høyere krav til sikkerheten for dyr og røkter, gjør derfor at bruk av fangfront stadig blir mer aktuelt ved innredning av driftsbygninger for storfe. Du kan velge mellom flere typer båsskiller og halsåpningen kan justeres etter dyrestørrelsen. Gullros kan brukes både som langbås og kortbås, og leveres med og uten stengeutstyr. Kan enkelt tilpasses nye og gammle . Reime langbås er en solid og meget anvendelig båsinnredning med lange tradisjoner.

Langbåsen monteres ved faststøping eller fastskruing. Velges skruing kan montering av ny innredning skje uten å ta ned den gammle krybbekanten. Den tette fronten gjør at forspillet fra langbåsen blir minimalt.

Tina kortbås er Reimes rimeligste alternativ for innredning til båsfjøs for melkekyr og ungdyr. Solide konstruksjon og . Båsene er helsveist med faste frontbøyler. Tina kortbås er tilpaset de nye forskriftene for husdyrhold og gir dyrene mulighet for fri bevegelse og naturlig atferd. Båsbredder på 8 og meter. Enkel montering, lett å holde ren . Inngangsporten er en praktisk innretning fra Reime , som leveres til de fleste typer for-stasjoner i løsdriftsfjøs.

Når forstasjonen blir aktivert lukkes porten automatisk bak kua. Kua får spise opp sin rasjon uten å bli forstyrret av andre. Når forrasjonen er oppspist, åpner bakporten slik at kua kan gå ut.

Ny innredning til oksebinger. Skal kjøpe ny innredning i to oksebinger. Trenger noen forslag her hvilken type jeg skal velge, tips om forhandlere osv.

Må være solid innredning med fangfront ! Delaval og Reime er uaktuelt! Tulla fangfront fra REIME Agri AS. Dyr med horn lærer seg også å bruke den uten problem, følg med.

Vi har flere typer etefronter. Alle våre fronter lages etter mål. Lammesikker front Vår egenutviklede lammesikre front har blitt svært populær, og har.

Ny styringsteknikk på Reime Agri sin velkjente takutlegger. Med den nye styringen, er det mulighet for. Fôrgangane og kummane er malt med to-komponent epoksy. Innreiinga er fangfront frå Reime , og denne er heilt genial Når me skal behandla eller sjekka søyene sett me dei alltid fast i innreiinga. Då slepp me alt av merking og leiting etter den eine som ikkje har fått.

Kvar enkelt sau kan løysast ut utan å sleppa dei andre. DeLaval presenterer: Vertsgård: Per Bjorlan Bjorlan Nærbø. Trioliet fullfôr blandevogn. Det kommer en svart sau med brede horn.

Dette er såkalte villsau – egentlig heter de Gammelnorsk Sau. Ingen problem å lære dem til å gå i forhekken og ingen slossing om maten. Mulighet for å kontrollere . Reime pulverlakkert, tette plater med lengder fra 2-meter.