Registrering av dyrehold

Det er bakgrunnen for sporbarhetsregelverket, som inneholder krav til merking og registrering av dyr. Virksomheter og personer som eier produksjonsdyr (med unntak av lama og oppdrettshjort) har og plikt til å registrere dyreholdet sitt i Mattilsynets husdyrregister, via MATS skjematjeneste og innlogging via . Registrering av dyrehold med småfe. For dyrehold med småfe plikter dyreholder å rapportere opplysninger om dyreholdet til Mattilsynet,blant annet opplysninger om dyreholdets produsentnummer, adresse og geografiske koordinater, dyreholders navn og adresse, dyreart og produksjonsform.

Skjemaet benyttes ved etablering av nytt godkjenningspliktig eller registreringspliktig dyrehold , eller ved endringer i dyreholdet som ny eller ombygd driftsbygning, endret produksjonsform o. Hendelser knyttet til storfehold skal rapporteres til Husdyrregisteret.

Storfeprodusenter har plikt til å rapportere inn alle hendelser. Når skal skjemaet brukes? Krav til rapportering til individregister for storfe. Følgende hendelser skal rapporteres til storferegisteret: – Nyfødt dyr merket første . Mattilsynet stiller, via merkeforskriften, krav til øremerking av produksjonsdyr.

Alle slike offisielle øremerker skal registreres i Merkeregisteret. Eier du flere typer produksjonsdyr, må du registrere ett dyrehold for hver dyreart. Kom i gang med øremerking .

Korrekt registrering hos Mattilsynet er ein føresetnad for tinging av øyremerke til dyr, for. Brukast og for melding om nytt dyreslag. Dyr som ikke lar seg identifisere innenfor en frist fastsatt av Mattilsynet, kan pålegges destruert. Gå inn på Skjema – Andre skjema – Nytt dyrehold. Du skal også melde frå dersom du byggjer ny driftsbygning, skal gjere . Enhver eier av storfe, småfe, svin, lama og oppdrettshjort plikter å registrere sitt dyrehold i Husdyrregisteret.

Denne plikten gjelder ikke for svin, lama og oppdrettshjort som holdes som kjæledyr i dyrehold som utelukkende holder kjæledyr. Forskriften gjelder merking, registrering og rapportering av storfe, småfe, svin, lama og oppdrettshjort. Dyrehold er i utgangspunktet tillatt og styret ønsker registrering (melding) om dyrehold. Dersom en ønsker å flytte inn med dyr, eller en beboer ønsker å skaffe seg dyr, plikter vedkommende å orientere styret skriftlig om dette. Andelseier forplikters til å ta ansvar for eget dyr og må sørge for at dyret ikke er til sjenanse eller . Jeg og dama skal kjøpe oss valp.

Har funnet en som leveres med stamtavle til en ok pris. Selgeren sa også at den kan regisreres i NKK for et par lakser ekstra. Hva er poenget med denne registreringen?

Vi har ingen planer om å stille ut hunden eller noe slikt. Dyrehold er tillatt etter bestemte regler og kontrakt med styret i borettslaget, fattet i generalforsamlingen 30.

Alle katter og hunder skal registreres. Skjema for registrering kan lastes ned på denne siden eller utleveres hos styret. Skjema skal være returnert i utfylt stand innen en måned etter anskaffelse av . Alle hendelser som gjelder overføring mellom dyrehold eller slakting krever at status på dyret er komplett innen første hendelse i forflytningen kan bli registrert.

Et individs status kan være representativt kun i det øyeblikket data har blitt hentet ut fra Husdyrregisteret. At et individ framstår som Komplett eller . REGISTRERING AV KATTER, HUNDER OG ANDRE DYR I SOLLIA BORETTSLAG. Sendes etter styrets godkjenning av dyrehold ). Det er båndtvang på borettslagets områder, og alle må bruke hundepose hele året. Ved overtredelse kan styret forlange at beboerne kvitter seg med hund eller katt. Rotter, gnagere, skadedyr og eksotiske . Dyrehold som gjelder dyr i eierforhold og pensjon er tillatt i borettslaget etter følgende regler:.

Ved anskaffelse av hund og katt må disse meldes og registreres hos Dyreutvalget i Emanuelfjell Borettslag ved utfylling av eget registreringsskjema. Det er ikke tillatt med hundehold av Pitbullterrier .