Reaktiv nitrogen

Ved vanlig temperatur er nitrogen svært lite reaktivt. Reaktiviteten øker med økende temperatur. Særlig reaktivt er nitrogen når det foreligger i atomær form. Representative species include the gases nitrogen oxides (NOx), ammonia (NH3), nitrous oxide (N2O), as well as the anion nitrate (NO− ). Nitrogen har høgare elektronegativitet enn andre .

Most of these species are the result of intensive farming, especially . I molekylær form, N er nitrogen meget lite reaktiv. Derfor er dinitrogen en go og for oss nødvendig, ”fortynner” av oksygenet i atmosfæren. På samme måte som fisk svømmer omkring i et hav av vann der det finnes tilstrekkelig oppløst oksygen til at livet kan opprettholdes, beveger vi oss omkring i et ”hav” av dinitrogen der . I sum gjør dette at vi nå kjører vesentlig mer nitrogen i omløp enn det naturen selv gjør.

I store deler av verden er tilførselen av nitrogen fra atmosfæren økt drastisk. Alt det som går opp i lufta som reaktive former, kommer før eller seinere ned sammen med nedbør. I tillegg til å gjødsle økosystemene, bidrar .

Epler kan for eksempel langtidslagres i nitrogenatmosfære. I naturvitenskapelig og medisinsk forskning er flytende nitrogen uunnværlig både for å kunne gjøre . Det internasjonale arbeidet med luftforurensninger reiser etter hvert også nye spørsmål knyttet til forholdet mellom lokale og regionale forurensninger, interkontinental transport av luftforurensninger og samlet syn og eventuell strategi for reaktiv nitrogen. Vekt av flytende nitrogen i forhold til vann er og når det går over i gassform utvider det seg ca.

Gasser som først kan kondenseres ved lavere temperaturer enn – oC, kalles som tidligere nevnt kryogene gasser. Samvirke på forurenset. Antigenreiz hin gebildet worden sind und mit dem die Bildung auslösenden Antigen spezifisch reagieren. Von beiden Fällen ist der erste als wohl sehr unwahrscheinlich zu betrachten, da die Kürze der „ Inkubationszeit“ (wenige Stunden) beispiellos erscheint.

Der zweite Fall ist, wenn auch schwierig, . The availability of reactive nitrogen often limits plant growth, which is why sufficient supply of reactive nitrogen is so important in food . Reactive forms of nitrogen are those capable of . De mest kjente av disse mikroorganismene for jordbruket er Rhizobium-bakteriene, som lever i symbiose med belgvekster. Reactive nitrogen (Nr) includes all forms of nitrogen that are biologically, photochemically, and radiatively active. De siste årene har flere studier vist at nitrogen i lufta er farlig både for dyr og planter i Arktis. Les også: Mildvær dreper rein og rype på . For å unngå spontan polymerisering er styren vanligvis tilsatt hydrokinon som inhibitor.

Også andre fenoler kan være brukt.

Kühnel argumenterer for at . Hydrokinon kan fremkalle overfølsomhet i luftveiene (se punkt .). Andre fenoler er også reaktive agens som kan mistenkes for å ha slike egenskaper. Fortsettelse fra forrige side. Revisjonsdato: AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET.

Men når nitrogenet er oppvarmet blir det reaktivt og det dannes forskjellige produkter, . Bisykliske nitroimidazoler kan omdannes til biologisk aktive metabolitter som kan generere reak- tive nitrogenforbindelser, som nitrogen – oksid. Nå har amerikanske forskere under- søkt effekten av slike metabolitter på. Denne prosessen har mennesk- ene lært seg å utnytte ved å dyrke belgvekster. Menneskelig aktivitet har økt mengden av reaktivt nitrogen kraftig i løpet av .