Proteiner snl

Proteiner er en type store molekyler som finnes i alt som lever. Det er rundt en million forskjellige proteiner i menneskekroppen, og mange flere i andre arter. Noen proteiner er byggesteiner i kroppen til mennesker og andre dyr.

Slike proteiner er blant annet nødvendige for å danne skjelett, organer, . Aminosyrer, byggemateriale i alle levende celler. Det finnes tjue aminosyrer som er byggemateriale for proteiner i levende organismer. Bare planter er i stand til å lage alle disse tjue aminosyrene. Dyr, inkludert mennesker, kan lage omtrent halvparten av dem, resten må de skaffe seg fra planter. Proteinsyntese er prosessen der nye proteiner dannes.

Det skjer ved at ulike aminosyrer settes sammen til en kjede, i en bestemt rekkefølge. Ikke- protein aminosyrer, naturlig forekommende aminosyrer som ikke inngår i den genetiske koden for de vanlige L-aminosyrene som proteiner i alle organismer er bygget opp av. Noen er mellomprodukter i biosynteseveier i . Nedbrytingen av proteiner er meget komplisert og krever at et stort antall enzymer virker sammen. Den begynner i magesekken. Kjertlene i magesekken skiller ut et stoff, pepsinogen, som først i den sure magesaften omdannes til enzymet pepsin.

Pepsinet bryter ned de store proteinmolekylene til mindre . PEM, underernæring som skyldes mangel på både protein og energi. Begrepet benyttes mest om underernæring hos barn, og er en samlebetegnelse. Tidligere benyttet man spesifikke betegnelser på ulike former for underernæring. Marasme er en tilstand som skyldes mangel på energi.

DNA, deoksyribonukleinsyre, kjemisk stoff som finnes i alle celler og i mange virus. DNA har to grunnleggende funksjoner:1) det bestemmer cellens egenskaper ved at det dirigerer oppbyggingen av alle proteiner , og blant disse de enzymene som formidler praktisk talt alle de kjemiske prosessene i cellen, . Illustrasjon som viser kroppens omsetning av fett, karbohydrater og proteiner. Forbrenning av aminosyrer etterlater . Et vevstypeantigen, også kalt MHC (fra engelsk: major histocompability complex – vevsforlikelighetsantigenkompleks), er et sett av overflatemolekyler på de fleste celler, som finnes hos alle virveldyr.

Stoffskiftet – innledning. Hvilke vevstypeantigener man har definerer vevstypen. De hvite blodcellene, levkocyttene, kommuniserer både med . Proteinene står i en særstilling fordi de ivaretar en rekke livsviktige oppgaver.

Il-Young Kim, Scott Schutzler, Amy Schrader, Horace J. Spencer, Gohar Azhar, Arny A. Kilder til proteiner : – Kjøtt. Vi svarer på spørsmål så fort vi kan. Massespektrometri benyttes også for analyse av genetisk variasjon og for identifisering av proteiner. Nye muligheter med ny teknologi.

Vik bekreftet teorien ved hjelp av massespektrometri. Menneskekroppen trenger næringsstoffer for å fungere som den skal gjennom dagen. Med næringsstoffer sikter jeg til fett, proteiner , vitaminer, karbohydrater, antioksidkanter og mineraler. Næringsstoffene har forskjellige jobber i kroppen og mennesker trenger et visst antall av alle stoffene for å leve et sunt .