Pionerfasen

Suksesjonen deles derfor inn i ulike faser. Den første fasen kalles pionerfasen , og arter som er spesielt tilpasset her, kalles pionerarter. I en sekundærsuksesjon vil pionerartene være lyskrevende arter som har . I pionerfasen etter en skogbrann vil organismer som løvetann bli bygget opp, dette er små organismer.

I konsolideringsfasen bygges flere organismer og planter seg opp, blant annet bringebærplanten.

I siste fasen som kalled klimakfasen dyrkes grantrær osv . Innenfor en suksesjon er det ulike begreper man bør kjenne til. Dette er også sekundærsuksesjon. Som hva en pionerfase er, hva en konsolideringsfase er og hva en klimaksfase innebærer. Pionerfasen : I pioneringsfasen begynner plantene å vokse frem.

Det er der de første plantene etablerer seg i et område. Disse endringene påvirker også dyresamfunnene og fører til at de også gjennomgår en forandring.

Første fase i suksesjonen er pionerfasen og oppstår gjerne etter hogst eller brann. Planer som etablerer seg kalles pionerplanter . Konsolideringsfasen Når pionerartene erstattes av mer konkurranse dyktige arter. Her er ofte art mangfoldet størst. Klimaksfasen Stabilisering, der art sammensetningen forblir uforandret i generasjoner. Sekundær suksesjon: i et . Etter dette vil den gå over til konsolideringsfasen, som er den andre fasen i suksesjonsprosessen.

Det er her artsmangfoldet er størst, og de mer . Eller planter med frø som spres lett: geitrams og bringebær. Legg merke til at geitrams både kan vokse opp fra underjordiske organer eller ved vindspredde frø. Primærsuksesjonen starter med arter som klarer seg med bare sollys og vann ( primærsuksesjon), eller lys- . Prosessen starter med pionerfasen , så kommer konsolideringsfasen og det avsluttes med klimaksfasen. Grunnen til at planter vokser fort i denne fasen er tilgangen på sollys og et jordmonn som er en blanding av forvitret stein og organisk . Ulike faser i suksesjonsprosessen.

Her skal vi forklare disse tre fasene. Les om fasene under denne linken.

Disse suksesjonene er igjen delt inn i tre: pionerfasen (startfasen), konsolideringsfasen (fasen i mellom, det er her artmangfolder er størst) og klimaksfasen (den endelige fasen). Endringene som skjer gjennom en suksesjon, kan vi dele inn i ulike faser: pionerfasen , konsolideringsfasen og klimaksfasen. Please to add your comment. I denne fasen kommer planter som gjerne er . Breforland og snøavsmeltingsområder i pionerfase , dominert av fin grus, san silt til leire finnes i arealer som har smeltet fram etter lille istids maksimum, det vil for det norske fastlandet si etter ca. Arktis noe seinere, og som er dekket av løsmasser.

Her foregår det en langsom primærsuksesjon, først en pionerfase. T26-C-grus- og steindominert breforland i pionerfasen. Hvis det er en primær suksesjon vil pionerfasen.