Overingeniør vs senioringeniør

Noen som vet hva nivå av ingeniører der er i det selskapet? Anonymous poster hash: 3b3b6. Lærerne kan ikke bruke det, og er derfor til latterlig lite hjelp.

Senioringeniør , Krevende spesialistoppgaver, lederoppgaver. Likevel ser vi at labingeniørene gjerne er ansatt som avdelingsingeniører, mens it-ingeniørene ligger en eller to stillingskoder over, som overingeniør eller senioringeniør. Er det lett å få endret stillingskode?

Det er uansett en fordel for oss . Det skal være rom for utvikling i arbeidsoppgaver og stillingsplassering. Som et ledd i dette bør arbeidstakerne få anledning til også å utføre arbeidsoppgaver på et høyere nivå enn det som er nevnt for gjeldende stilling, uten at dette skal føre til . For stillingen kreves det teoretisk utdannelse i bergfag eller anleggsfag samt god og allsidig erfaring fra drift. Administrativ erfaring, sikker skriftlig formuleringsevne og evne til god kommunikasjon er ønskelig og vil bli prioritert. Av arbeidsoppgaver som er tiltenkt.

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ ihht. Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Søknadsfrist: 2. En spennende stilling for deg som er interessert i IT-sikkerhet og teknologi, og vil være med på å bedre informasjonssikkerheten i samfunnet! Mellomlederstillinger (ved BI) . PM) blir fortløpende innarbeidet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statens personaldirektør.

Prosentvis fordeling på lønnstrinn for noen . Utdanning innen tekniske geofag (eksempelvis ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk) eller anleggsteknikk . Fremo Bemanning – Trondheim. Vi arbeider for byggverk med lave miljøbelastninger, høy sikkerhet og gode brukskvaliteter for alle. Vi er et viktig bindeledd mellom byggenæringen oglokale og sentrale myndigheter. Oppgavene våre omfatter . Postdoktor, berggrunnsgeologi.

Andersen, Geir, Avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen. Arntzen, Kristin, Økonomirådgiver. Assmy, Philipp, Forsker, marine alger.