Oppforing av okser

Ved fôring av slakteokser er det naturlig å dele inn produksjonen i tre perioder: Den første perioden er kalveperioden fra fødsel til ca. NRF- kalver og til 6-måneder for ammekalver. Se temaarket “Kalveoppdrett i storfekjøttproduksjonen”). Den andre perioden er fra ca.

Går med planer om og satse på kjøttproduksjon. Tenker da en kombinasjon av ammeku og oppforing av innkjøpte okser. Har ca 4mål dyrka mark pluss litt beite, alt ligger rundt tunet,og er nok mulig å leie mer i området skulle det trengs. Har lyst til og leve av dette på sikt, og har skjønt . Forbehov okser innlegg 20.

Flere resultater fra gardsdrift. Dyret er slaktemodent når det genetiske potensialet for muskelvekst er mest mulig utnyttet og andel fett på slakteskrotten er tilpasset markedsbehovet. Ihvert fall i første omgang. Drømmen er å skape et heltidsbruk. Kanskje starter de med ammeku eller sau når tida er moden.

Tankene om framtidig produksjon er der, men først skal gårdslivet testes ut med oppfôring av okser. Planen er å kjøpe inn NRF-oksekalver ved tre måneders alder og slakte dem ut . En okse skal gjerne ha best mulig tilvekst uten at den begynner og avleire fett i større utstrekning. Angus kua går for å svært nøysom, takle lange tørkeperioder med liten mattilgang, perioder med strek kulde, eller ekstrem varme. Dette er en egenskap som gjør at vi kan fore Angus kua vår meget rimelig i den. Jo mer intensiv fôring jo kortere tid er oksen i fjøset – og jo flere dyr kan vi få gjennom fjøset.

Noe variasjon på tillegg på slaktet kan forventes. Av Line Ungdyrdelen i TINE Optifôr ble tatt i bruk for litt over et år siden, med mulighet for fôrplanlegging for kviger, okser og kastrater fra mnd alder. Slakte alder Antall dyr Pr dyr. Av Ingunn Siden vi nå var innom kjøttproduksjon på okser i forrige innlegg og diskuterte kraftfôrmengder, vil jeg nå presentere noen av resultatene som ble gjort på forsøk med okser i prosjektet ”Mer og bedre grovfôr”. Spørsmål som ble stilt i forsøket var bl.

Fôrstyrke og tilvekst bør og påverke slaktevekta. Intensiv fôring framskundar feittavleiring og slaktemodenheit. For å unngå feittrekk og kostbar fôring bør dette resultere i redusert slaktevekt. Fornuftig fôrstyrke, slaktealder og vekt for NRF oksar: Okser. I praksis bør dei fleste i kategorien Ung okse oppfylle kravet til kvalitetstilskott, medan ein nokså beskjeden andel av Ung ku vil gjera det.

Oksar som har att velså ½ år til slakting er altså potensielle kandidatar for kvalitets-tilskottet. Målet bør vera å greie minst – av Ung okse -slakta i så god klasse (O el. bedre) at dei . Dekningsbidrag NRF- okse med ulik slaktealder. Bedekkes på beite og selges som livkvige om høsten. Fôring av innkjøpte kviger til slakt. Faktorer som påvirker: Rase.

Fjøset er på i overkant av 2. Simmentalkyr med rekruttering og oppforing av okser. Ammeku er ikke bare ammeku! Spesialisert med salg av kalv. Framfôring av okser (?) . Valg av driftsopplegg – ammeku. Oppdeling av fjøset ii flere avdelingen.

Navet – oppfôringsenhet. FORMEL Biff serien dekker alle behov for ulike fôringstrategier og hensyntar alle raser. Felleskjøpet har produkter for lønnsom fôring av okser.