Økologiske egg krav

Lover og regler for økologisk eggproduksjon. Alt husdyrhold i Norge må baseres på ”Lov om dyrevern” og forskrifter gitt i medhold av denne. I tillegg gjelder generelle forskrifter og krav angående produksjon, foredling og lagring av næringsmidler, og krav til hygiene og sykdomsforebyggende tiltak gjennom . Burhøns i eggproduksjon lider av alvorlige dyrevelferdsproblemer, som er konsekvensen av en industri som har ett mål for øyet: Flest mulig egg , billigst m. Derfor krever frittgående høns en tilstedeværende og kompetent bonde.

Viktige faktorer for å lykkes med økologisk hønsehold er gode kunnskaper, nøyaktighet og god hygiene samt. Etterspørselen etter økologisk egg har hatt en formidabel økning. Dette har ført til at det er underskudd på økologisk egg i markedet. Norsk Landbruksrådgiving og andre har. Ingen krav om naturlig dagslys.

I følge produsentenes egne tall utgjør økologiske egg prosent av markedet, mens frittgående høner har lagt prosent av eggene som selges, og . Dette arealet skal være tilgjengelig for høns i minst en tredjedel av livet.

Krav om uteareal er i tillegg til krav om dagslys og normal døgnrytme, et godt argument for å profilere de dyreetiske fordelene ved økologisk eggproduksjon. Fuglene skal ikke holdes i bur, men være frittgående. I tillegg er det krav om at minst en tredel av gulvarealet skal være tett (ikke spalter eller netting) og være dekket med strø i form av halm, flis, san torv eller annet.

Hønene skal også ha tilgang til vaglepinne, . Om lag av hønene er på gårder med økologisk drift, er i frittgående drift og er i miljøinnredede bur. Nortura sine eggpakkerier. For miljøinnredning er EU- kravet høner i de samme burene som vi i Norge bare kan ha høner i. Merking av egg skal gi god og tilstrekkelig informasjon til forbruker, være korrekt og ikke være villedende. Krav til merking av egg er gitt i ulike regelverk og det vises også til ulike internasjonale rettskilder.

Frittgående høner og økologiske høner har noe bedre dyrevelferd enn burhøner. Toten egg , Eventyrsmak, Jacobs utvalgte, økologiske , frilandsegg og frittgående – dette er stikkordene du bør se etter på eggkartongen når du kjøper egg. Produsenter av økologisk mat må i tillegg oppfylle relativt omfattende krav som finnes i økologiforskriften. De viktigste forskjellene mellom økologisk og konvensjonell husdyrproduksjon og planteproduksjon finner du nedenfor.

Husdyrprodukter (melk, kjøtt og egg ) Fjørfe og egg. I økologisk fjørfeproduksjon er det ikke lov å . I EU er det krav om at alle egg som kommer fra høner som holdes fanget i bur merkes som burhønsegg.

I Danmark finner en som følge av EU- krav følgende merkegrupper for egg : økologiske , som er frittgående ute med økologisk fôr, frittgående, som er høner som får bevege seg ute, skrapegg som er egg. Oikos støtter opp om Dyrvernalliansens kampanje. Det beste fra et dyrevernsperspektiv er selvfølgelig økologiske egg , i motsetning til deres frittgående artsfeller har hønene som legger disse eggene krav på en levemåte som er tilnærmet lik deres naturlige adferd. Blandt annet er det kun økologiske høner . Moderne eggproduksjon er langt fra det idylliske glansbildet vi ofte ser for oss.

Mange har nok et bilde av høner som går fritt på tunet, men det er langt fra virkeligheten. I butikken kan du kjøpe egg fra høner i bur, frittgående høner eller økologiske høner. Bare de økologiske hønene har krav på å være ute. Når det kommer til produksjon av egg så er det meste veldig industrialisert. Dyrevelstand er sjelden en stor prioritet her.

Det handler om å produsere mest mulig egg , på . Også hun mener forbrukerne har krav på bedre merking av eggpakkene. For de som er opptatt av dyrevelferd så er det et soleklart valg, og det er økologiske egg. De tyske økologiske organisasjonene stiller langt strengere krav enn EUs øko- regler. Men problemet med høytytende hybridraser og drap av guttekyllinger har likevel vært mye omdiskutert. Nå er alternativene kommet i form av kombi-høner som gir både egg og kjøtt og hvor hanekyllinger får leve opp og . Alt handler om høna, og hvordan hun har det.

Derfor får deres høner gå ute, og kan følge sine naturlige instinkter med haner i flokken. De får kun økologisk fôr basert på havre og hvete, og har tilgang til dagslys, selv om de vil hvile .