Økologi vg1

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Begreper Learn with flashcards, games, and more — for free.

Et memoryspill med økologi som består av ferdige kort. Innenfor økologi er det mange begreper og sammenhenger som må huskes og læres, og en memory på temaet kan være en god hjelp. To A4-ark med forskjellig . Her finner du nyttige stikkord som oppsummerer de viktigste emnene innenfor økologi. Sammendraget gir deg en god oversikt over viktige begreper i økologi , og er et godt supplement når man skal lære om dette temaet i naturfag.

I tillegg til forklaringer på begreper, kan du finne svar på forskjellige problemstillinger som . Biologi C – Økologi – Fotosyntese – Duration: 10:34. Klimaendringene vil påvirke økosystemer over hele verden, og endringene vil oppleves. Naturfagsbok Senit VG. Forfattere: Peter Van Marion, Hilde Hov, Tone . Mennesket endrer miljøet. Oppgave – Økologiske begreper.

I denne oppgaven var det begrepsforklaringer. Da er det viktig med presisjon. Med økologi mener vi læra om samspillet i naturen. Et økosystem definerer vi som alt levende (planter og dyr) og alt ikke-levende innafor et gitt område.

Her får elevene et feltarbeid som er tilpasset læreplanen for det nivået de er på. Suksjesjon (kun naturfag vg). Blikomøya er en øy som var treløs . Eksempel fra naturfag – VG. Alternativ 1: Økologi vil for eksempel være hvordan dyr og planter i et område lever om hverandre i samme område.

Hvem er det som spiser hvem er viktig å. Alternativ 2: Økologi er læren om hvordan samspillet og sammenhengene mellom dyr, mennesker, planter og klima . Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning. Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter: a) Engelsk fra Vgi norsk videregående skole (1årstimer) med karakteren eller bedre, eventuelt . Eks: skog, innsjø, hav, fjellområde.