Nullvisjon

Norge har opplevd en kraftig nedgang i antall trafikkdrepte. Statens vegvesen legger nullvisjonen til grunn for vårt trafikksikkerhetsarbeid – en visjon om at . Med dagens ulvesituasjon og konfliktnivå ønsker vi med nullvisjoneffekter å synliggjøre vår frustrasjon og vårt syn på ulveproblematikken. Støtt oppropet mot ulv og fortell ditt standpunkt . Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen – en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.

Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Sentrale samferdselspolitikere ser den mer som en etisk . Elleve år etter at visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken ble vedtatt, har mer enn 2. Nå er lederen for transportkomiteen på Stortinget lei. For oss som ønsker utmarka tilbake og trygt kunne.

Føremålet er å gi oppdatert kunnskap om bustadløyse og å motivere til framleis ambisiøs innsats i arbeidet med å førebyggje dette.

Målet er at alle skal bu trygt og godt. Nullvisjon , Elverum, Norway. Det blir faglege innlegg, erfaringsdeling frå praksisfeltet og debatt.

Vi vil blant andre få møte Preben Brandt, psykiater og grunnleggjar av . Etternamn, Fornamn, Organisasjon. Ims, Rita, Sola kommune. Waaga, Lise Olsen , Stavanger kommune.

Mollan Birgit, Stavanger kommune. Havsø, Ingeborg, Eigersund kommune. Høilan Gunnar, Time kommune. Magnussen, Janne, Nav, Randaberg kommune. Li Haalan Aina, NAV Randaberg.

Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null ? Den har gitt økt oppmerksomhet om trafikksikkerhet, men så langt ikke ført til viktige kortsiktige endringer, forklarer trafikkforsker Trond Åge Langeland. Flere oljeselskaper bruker en nullvisjon for sitt sikkerhetsarbei altså at ingen skader eller ulykker skal skje.

Det bør de også fortsette me til tross for skarp kritikk om at visjonen koster mer enn den smaker. Medlemslandene i FNs miljøforsamling er blitt enige om en nullvisjon for marin forsøpling. Dette er fantastisk, og noe WWF Verdens naturfond har jobbet for lenge, sier Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver hos WWF.

Hvert minutt havner tonn plastsøppel i verdenshavene. Når vi vet over 5personer tar sitt eget liv hvert år er det mildt sagt underlig. Fokuset på selvmordsforebygging må inn i stortingsprogrammene, og det bør fremmes et vedtak om en nullvisjon.