Norske slakterier

Rapporten etter kontrollene ble offentliggjort 19. Slakt ved et norsk slakteri. I små slakterier skjer alle arbeidsoperasjonene på ett sted.

I mindre og mellomstore slakterier . EFTAs overvåkingsorgan ESA retter sterk kritikk mot norske slakterier.

Nå vil flere slakterier bli anmeldt for brudd på dyrevernloven. Selv om norske regler for dyrevelferd er strenge, ønsker vi å strekke oss enda lenger. Animalia, som er et nøytralt fagsenter i egg- og kjøttbransjen, gjennomfører hvert år såkalt Etisk regnskap på alle våre slakterier.

Dette innebærer at alle slakterier blir vurdert ut i fra hvordan vi behandler levende dyr – helt fra vi henter dem . Dette er bønder fra fylkene Nordlan Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland , Møre . Ansatte på norske slakterier håndterer kjøtt og innvoller om hverandre, og hygienen er elendig. Nå slakter ESA slakteriene. Westen beskriver ikke den virkeligheten vi opplever hver eneste dag på slakteriene , sier kommunikasjonsdirektør, Nina Sundqvist i Nortura.

De slakter millioner dyr . Flere slakterier vil bli anmeldt for brudd på dyrevernloven. Hygienen ved norske slakterier er ikke blitt bedre siden forrige utbrudd av E. En av dem som kanskje har aller best oversikt over hvordan tilstanden er på norske slakterier , er Elisiv Tolo. Hun er veterinær i Animalia med spesialfelt dyrevelferd i forbindelse med slakting. Hun har de siste årene jobbet med det som kalles etisk regnskap. Det er et forbedringsverktøy næringa ba . Dyrevernalliansen vil politianmelde flere norske slakterier for brudd på dyrevernloven.

Bakgrunnen er en rapport som viser at slakteriene bryter EUs regler. I Norge er de praktiske og etiske sidene ved slakting regulert av Forskrift om dyrevern i slakterier. Her kreves blant annet at dyret skal bedøves før avliving.

På norske slakteri blir tre metoder brukt til bedøvning: boltepistol, elektrisk strøm eller karbondioksid (CO2). Bedøvningen skal gjøre slik at dyret ikke blir stresset eller . Norske slakterier og de norske matvarekjedene står bak en snik-islamisering av det norske matfatet ved at vi får halal-produkter vi ikke har bedt om. Bak vår rygg har slakteriene derfor laget en ordning hvor enhver som kjøper en kylling eller et lam i Norge, uten å vite det risikerer å spise halal-mat, skriver . Dårlig håndhygiene og manglende desinfeksjon av utstyr er andre gjengangere.

Hele prosent av slakteriene som var med i det nasjonale tilsynsprosjektet til Mattilsynet fikk pålegg om å utbedre forhold ved slaktehygienen som ikke var gode nok. Skulle tro vi var bedre her i Norge på slikt. Første etappe består av avliving, opphenging, stikking og avblødning.

Et sertifisert økologisk slakteriet i Vigan i Sør-Frankrike ble stengt tirsdag etter at dyrevernorganisasjonen L2publiserte et videoopptak av grov dyremishandling.