Norske saueraser

Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen.

Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen . Ut fra søknadene om produksjonstilskott vet vi at det finnes rundt én million avlssøyer.

Blant de bevaringsverdige sauerasene er både dalasau, gammelnorsk spælsau, grå trøndersau og norsk pelssau. Pensjonert saueforsker Arne . Truede norske saueraser. Etter kategorikriteriene fra FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, er følgende norske raser ansett som kritisk truet eller truet: blæsetsau, dalasau, fuglestadbroget sau, grå trøndersau og rygjasau . Ulven tar mer enn det den skal, fordi den får så lett bytte, sier Thorsen som er daglig leder på Langedrag naturpark og er selv sauebonde.

Thorson peker på at norsk kvitsauer avlet frem for å gi mye kjøtt. Den er stor og tung, sammenlignet med gamle norske saueraser.

Her må vi ha langsiktige avlsmål. Nedanfor er nokre av dei norske rasane omtala. Såkalt melkesau er mindre vanlig i Norge, men østfrisisk melkesau eksisterer her og er kanskje best kjent. Andre populære raser i Norge er texel, dala . Norge har rundt en million vinterfôra sauer, som får ca.

Totalt antall sauer og lam om sommeren er altså rundt millioner dyr som til sammen produserer millioner kilo ull. Vi har i dag seks saueraser som vi kan kalle norske. Det er derfor denne brosjyra bare presenterer sårbare norske saueraser som på ulike måter står i fare for å bli utryddet. MANGE ER MED… Alle som har dyr av de sårbare norske saueraser i fjøset gjør et svært viktig arbeid for å ta vare på og øke interessen for disse rasene.

Mange eiere har organisert seg i raselag og slik. Hver av de gamle norske sauereasene har en unik ull med flotte farger og god kvalitet. Selbu spinneri satser på ull blant annet fra grå trøndersau og gammelnorsk spælsau og bidrar til at rasene blir bevart.

Nå arrangeres kurs i ullforedling. God kunnskap om ullhåndtering er en forutsetning for at ulla kan . De fleste norske sauene er kombinasjonsraser avlet frem på ulike egenskaper, men vi også noen opprinnelige raser med spennende ullkvalitet!

Nå er forsker Ingun Grimstad Klepp klar med en strikkebok utenom det vanlige. Sammen med Tone Skårdal Tobiasson gir hun nå ut boka Strikk med norsk ull for å vise hvordan man kan bruke norskprodusert garn . Mangfoldet i norske saueraser forsvinner. Hvor er Norsk Sau og Geit, spør Asle Bråtalien.

Det betyr at lammeslakt i klasse O ikke får 5kroner i kvalitetstilskudd. Endringen er enda en spiker i kista for de små sauerasene, mener . Her på gården har vi nå to gamle norske saueraser som begge var nærmest utryddet og forsatt regnes for bevaringsverdige raser. Vi har søyer av rasen Gammelnorsk Spæl og søyer av rasen Grå Trøndersau.

Jeg har også renrasa værer i begge rasene og andre spælsøyer som er blandet mellom vanlige hvite og . Fjordfe, smålensgås og kystgeit er blant de norske husdyra som trenger hjelp for å ha en livskraftig framtid. For mer informasjon, se vår hjemmeside. Sauene må føle seg trygge ved å gå tett sammen.

Vi har flokktendenser i noen norske saueraser (norsk villsau (gammelsau) og ryggja), men dårlige flokktendenser i dalasau og krysningsraser som dominerer i dag. Flokking har ikke vært noe viktig norsk avlsmål. Kan norske saueraser trenes opp til å gå i . Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfol Øyvind Solum, mener at norske saueraser er trege. Han etterlyser raser som kan stikke av når gråbein kommer.

Gjetere og tilsyn, gjerder med og uten strøm er noen. Det finnes forebyggende tiltak mot rovvilt. Felles for disse tiltakene er det faktum at de ikke .