Nofence geit

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Vi sendte ut pressemelding om dette kl. En liten filmsnutt fra utprøving av NoFence på geit. Nofence er lovlig i bruk på geit i Norge!

Linda Haug er både geitebonde og tilsett i bedrifta NoFence i Batnfjorden i Møre og Romsdal. Det er selskapet NoFence som har utvikla produktet som kan erstatte . Snur ikke geitene vil klaven gi fra seg et lite strømstøt, som er svakere enn det dyrene får fra et strømgjerde. Datastyrte geiter er fremtiden. Halsbåndene fungerer som følger: Når geiten kommer til grensen for området den får lov å beite på, lager det en lyd.

Geiten i filmen forsøker gjentatte ganger å krysse det usynlige gjerdet. Det peker framover mot å kunne gjeninnføre beitebruk i norsk utmark, sier han. Vår erfaring er at det virker, og det virker godt.

Det skjønner ikke Krzywinski. Geitene trives veldig godt med det, og de lærer . Revolusjonerer landbruket med norsk beiteteknologi. Bare i Norge er det millioner beitedyr i form av sau, geit og storfe. I Brasil er tilsvarende tall millioner.

På verdensbasis mer enn en milliard. Nå kan norskutviklet beiteteknologi sørge for at disse dyrene i fremtiden kan ferdes fritt uten noen som helst fysiske gjerder . Bruk av elektrisk klave til geit – NoFence. Og dette med å gi geitene strømstøt, er jeg usikker på om er blitt godkjent eller ikke.

Mattilsynets vurdering av No Fence – elektriske klaver til geit. Les også: Refleks skal hindre husdyrpåkjørsel. Hun påpeker at problemet med gjengroing gjelder hele landet, men at det ikke . Han har nylig etablert selskapet NoFence hjemme i Gjemnes på Nordmøre. Forretningsmodellen er hans egen . De har nå fått den dokumentasjonen de . Men umiddelbare erfaringer tyder på at geitene kan lære systemet, etter å ha prøvd grensene noen ganger.

En må imidlertid se nærmere på resultatene for å kunne fastslå dyrenes velferd ved bruk av NoFence. Det første vi så tydelig var at . Systemet NoFence er utvikla av Oscar Hovde Berntsen, og Bioforsk Økologisk har prøvd ut systemet på sau og geit , mens Bioforsk Nord Tjøtta har et tilsvarende prosjekt for utprøving på tamrein. Utmark og kulturlandskap. Sørheim er sjøl veterinær, og tror et slikt system vil kunne revolusjonere beitebruken i . Forskarane har no testa ut klaven på geiter og ikkje funne at dei blir plaga av utstyret. NMBU gjennomfører forsøket.

Foto: Magnus Gabrielsen). Planen var å utstyre geitene med halsbånd som sporer dem med GPS. Systemet, som heter NoFence , gir først en lyd dersom geitene går utenfor området der det er definert at de skal holde til. Går de lenger, kommer det en høyere ly og til slutt får de et elektrisk støt, skriver Bergens Tidende. Som navnet tilsier, er det en løsning uten fysiske gjerder.

Istedenfor har hver geit på seg en elektronisk klaver med GPS. Denne gir geita beskjed hvis den beveger seg ut av beiteområdet.