Nei til ulv argumenter

Også dette avviser Bjørndahl som tilstrekkelig argument , og viser til at innavlet har gått gradvis ned. Dessuten er det andre rovdyr , som gaupe og jerv, som står for størsteparten av sauedrapene, legger Bjørndahl til. Synes du ulven skal få være i fre eller bør vi kvitte oss med den? Etter at norske rovviltnemder forrige uke vedtok at norske ulver skal skytes i vinter, har debatten om norsk rovdyrpolitikk fått nytt liv. Blant de som støtter vedtaket er det særlig tre argumenter som stadig løftes fram for å rettferdiggjøre uttak av to tredjedeler av den norske ulvebestanden.

Ifølge statsekretær Lars Andreas Lunde (H) skal den nye ulvemeldingen vurdere både grensene for den såkalte ulvesonen og bestandsmålet.

Sagt med andre ord : hvor mange flere ulver vil myndighetene tillate å skyte i norsk ulveterreng. Nei fra Sverige Forsøket på å få til en felles ulveforvaltning på norsk . Flertallet på Stortinget har bestemt hva uylevebestanden skal være. Når bestanden er større, må ulvens urbane hylekor finne seg i at det er ulven som må vike, skriver kronikkforfatteren. Rendalen, hvor bøndene har hatt store tap av beitedyr på grunn av ulv.

Neste år skal Stortinget bestemme hvor mange ulv Norge skal ha, og debatten er i gang. Hva er dine beste argumenter for at ulven er verdt å bevare i norsk natur? WWF synes ulven er verdt å bevare, det gjør et flertall av det norske folk også.

Den er ikke etnisk norsk, liksom.

Nei , det er den muligens ikke, men det har vært ulv på norsk landjord . I tillegg drøfting rundt fredning av ulv eller ikke i Norge. Maranello skrev: Er det noen som støtter ulven i norge? Noen er det, men gode argumenter er det stor mangel på. Hvem var der først, ulven eller sauen?

Ulven har ikke vært her mye lenger. Hvem er sterkest, ulven eller sauen? Et av hovedargumentene for å beholde ulven er at den er utrydningstruet. Hvilke argumenter taler for, og hvilke argumenter taler imot?

Argumenter for: Vi har hatt ulv i Norge de siste 10. Vi har ett ansvar for å forsikre ulvens eksistens. Venner av ulven i Norge kan ikke ha det lett for tiden. De som tviler på dette kan ringe . Hva slags framtid skal ulven ha i Norge? Fish and Wildlife Service.

Skriv inn argumenter FOR at vi skal ha ulv i . Det antas at det er 150. I forslaget til nytt partiprogram vil Senterpartiet forby ynglende ulv for å sikre næringsliv i ulveområder og trygge nærmiljøene, meldte NRK Dagsnytt i går, fredag morgen.

Dette ville være en god løsning. Er det da greit at vi skal legge hver enkelt ulv og bjørn der ute flatt med et hagleskudd? Når mennesket begynte å slå seg til ro, begynte å bygge faste bosetninger, kultivere . Nei , det avgjørende for meg er beitearealene og kulturlandskapene som vil gå til grunne.

Mens det tidligere var skuddpremie på ulv , . Når det gjelder de biologiske argumenetene vil jeg påstå at ulven i praksis ER utryddet i Norge, slik at det antageligvis allerede er for seint å hindre noen eventuelle. Og skal vi sette halen på grisen, for å holde oss i landbruksterminologien, er det utelukkende argumenter mot ulv basert på sauehold som er legio. Noe som er ganske meningsløst. Enten må vi si ja til ulv (som vi har gjort) og ta konsekvensen av det (noe vi ikke gjør), eller si nei. Noe jeg mener er feil, men . MeningerJeg hadde vel egentlig bestemt meg for å ikke rope Ulv ! I denne sammenheng kan det faktisk være mer givende å rope på elgen.

For det er energitappende å kaste seg inn i kampen for ulv ! Hatet på den andre siden er stort og argumentene harde og like lite fleksible som stein.