Natursyn

Filosoffer og digtere har gennem tiderne, f eks i Romantikken formuleret et bredere natursyn , som også findes i forestillinger om en Moder Jor Gaia eller Animisme. Det bredere natursyn kunne alternativt . Der eksisterer ikke et entydigt, endsige et officielt natursyn. Det handler om, hvad vi vil bruge naturen til , hvordan vi skal behandle den, og i hvilken grad vi vil udnytte den.

Det ene yderpunkt er, at naturen kun har værdi i forhold til, hvad vi vil med den.

Dorte Dalgaard inviterer Jens Olesen i studiet til afviklingen af den allersidste udsendelse. De har taget klip med fra de historier, de synes, var blandt de vigtigste. Det bliver til et genhør med en populær politiker, et chimpansebesøg, noget klamt natur og en tankevækkende skovtur.

En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den.

Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet, forholder seg til . Den måde vi ser naturen på og dermed hvordan vi behandler naturen.

Det handler om hvorvidt man mener naturen er til for os mennesker, så vi kan benytte og måske udnytte den som vi finder bedst, eller om naturen er til for sig selv, og at vi som mennesker skal rette os ind efter den. Omvendt forholder det sig med natursyn. Her kan vi alle være med.

Alle har vi et forhold til naturen. Natursyn er programmet på P der genforener lytteren med naturen. Vi har måske været en tur i Guds frie natur. Hver uge sender vi en reportage fra mødet mellem menneske og natur.

Der er forskellige holdninger til naturen. Vi kalder holdningerne natursyn. Vores natursyn betyder meget for den måde, vi behandler naturen på. Søgning på “ natursyn ” i Den Danske Ordbog.

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Lektor i naturforvaltning og teknologiudvikling ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. En mosesnegl og dens raspetunge.

En forenklet nedbryderkæde. Dansemyggelarve og ferskvandsbørsteorm. Princippet i et akvatisk økosystem.

Hvordan ser personerne på den og hvad bruges den til? Danmarks Naturfredningsforening, som havde foreslået en omfattende fredning af Dollerup Bakker og Hald Sø. Uden natur, intet friluftsliv.

Poul Henningsen var den ihærdige forkæmper for et funktionalistisk og fornuftspræget natursyn , . Friluftsrådet arbejder med at skabe respekt for naturen, og med at der skal vises hensyn i naturen. Det sker gennem samfundsaktuelle initiativer, naturformidling, udvikling af undervisningsmateriale, debatter og i bredt samspil med medlemsorganisationerne og Rådets lokale kredse. A recurring theme in the thought of Hans Skjervheim is the following question: How to live good lives together with others? In the light of the ecological crisis we should also ask ourselves: How can we live good lives together with nonhuman others? Mortensens nyudkomne disputats Teologi og naturvidenskab hin sides restriktion og ekspansion.

Tre svar på vad natur är. Viggo Mortensen bestræber . Download past episodes or subscribe to future episodes of Natursyn by DR for free. Dette har med de forskellige brugeres forskelligartede natursyn at gøre.

Undersøger man nemlig en befolkning som den danske, vil man se to ting: At der findes flere slags divergerende syn på naturen og brugen af den. Samt at disse natursyn meget ofte er tæt knyttet til bestente befolkningsgrupper – endda på tværs af .