Nasjonalt barnehageregister

NBR inneholder alle barnehager i Norge. I registerets påloggede del finnes også andre enheter som tilhører barnehagesektoren. Der finner vi både barnehageeiere, barnehagemyndigheter og andre enheter som er knyttet til sektoren.

Data i registeret er hentet fra SSB sitt Virksomhets- og Foretaksregister (VoF) som igjen . På nettstedet til nasjonalt barnehageregister (NBR) finner du den mest sentrale informasjonen om alle aktive barnehager, blant annet hvem som er eier, og hvem som er tilsynsmyndighet. Vi oppfordrer alle landets barnehager til å legge inn en lenke fra NBR til hjemmesiden sin! Nasjonalt barnehageregister. Inneholder alle barnehager og eiere av barnehager. Næringskode (8Barnehager).

Informasjon om barnehager og eiere. Pålogging med BASIL brukernavn og passord eller UBAS. Du finn også adresser og kontaktinformasjon til barnehagane, og du kan sjå alle landets barnehagar i kart. I tillegg vil du finne lenke til . NBR, nasjonalt barnehageregister. Vi anbefaler derfor alle interesserte å også besøke barnehagens hjemmeside eller kontakte barnehagen for utfyllende informasjon.

Registeret skal fortløpende blir oppdatert. Oversikt over barnehager. Nyttig informasjon: Les mer i Lov om barnehager . NATUR OG FRILUFT, SUNT KOSTHOLD OG SOSIAL KOMPETANSE. VÅR VISJON: GODE OPPLEVELSER – LIVSGLADE BARN.

Her kan du laste ned PDF-versjonen av vedtektene. Vedtekter for Sandbukta barnehage. Hvis maskinen din ikke kan vise PDF-filer må du laste ned et PDF-filvisningsprogram, for eksempel Adobe Reader. Lekende barn i enga – illustrasjonsfoto. Reglar og rettleiingar (3).

Du finner også informasjon ved å klikke på markør i kart på denne nettsiden for barnehager i Hadsel kommune. Her er lenke til en oversikt over kommunens barnehager og adresser i . Barnehagefakta Her kan du søke etter alle barnehager og se informasjon om dem. Tilstandsrapport – Barnehagespeilet. I den årlige BASIL-rapporteringen er det i hele landet totalt 3barnehager som har oppgitt friluftsbarnehage som barnehagens spesielle profil.

Denne siden presenterer utvalgte nøkkeltall om norske barnehager på en enkelt tilgjengelig måte.