Når kommer kua i brunst etter kalving

Dersom kua ikke har vist normal brunst innen. Brunstkontrollen bør utføres minst to ganger daglig etter morgenstellet og kveldsstellet. Brunsten kommer med dagers mellomrom hos kua.

Dette er en gjennomsnittsverdi, og vi regner med at en variasjon fra til dager er normalt. Tida fra begynnelsen på en brunst til begynnelsen på den neste kalles en brunstsyklus. Tidspunkt for oppstart av inseminering etter kalving.

Geno sin generelle anbefaling er å starte inseminering tidligst seks uker etter kalving. Anbefalingen gjelder for NRF-kyr. Best resultater oppnås når kua har vist minst en brunst før inseminasjonsbrunsten.

Friske dyr, riktig fôring og god brunstkontroll. Inseminasjon utenom brunst er uheldig på grunn av fare for infeksjon. Vi skal se på noen tilstander som kan feilbedømmes,.

Dette kaller vi det når kua viser brunstsympto – mer i perioden mellom to brunster (ofte 8–dager etter forrige brunst ). Disse symptomer skyldes at det . Ikke-brunstige kyr bedømmes som brunstige. Faktorer som er viktige for resultatet: Tid fra kalving. De første brunstene etter kalving er.

Jo flere kokker jo mer søl. Det beste ville være om én person hadde ansvaret for brunstkontrollen. Kommer det flere personer inn i bildet, må noteringsrutine-.

Når skal du begynne å inseminere efter kalving ? Etter kalving trenger børen en viss tid på å trekke seg sammen til normal. Mange kuer er greie å se, mens andre viser svært lite brunst. Når det gjelder tidspunkt for kalving , er det ytret ønske fra industrien om jamnere tilgang på kjøtt gjennom året. Flere resultater fra gardsdrift. Grunnlaget for høyt fôropptak legges lenge før kua kalver.

Det er flere ulike mål på frukt- barhet. Riktig fôring av kua i sintida er svært viktig for påfølgende laktasjon. Som regel blir dyra fôra for godt i sintidsperioden. De blir for feite, og får et dårlig fôropptak etter kalving , kommer i sterk . Intervall fra kalving til første eggløsning varierte i et forsøk fra til dager ( Arne Ola Refsdal, pers.med.).

Denne variasjonen indikerer at det ikke er kun melkeavdråtten som avgjør når kua kommer i brunstsyklus etter kalving , men også andre . KALV I KUA TIL RETT TID – MED SEMIN. Kvigene – optimal alder. Dyra må vise tydelig brunst. Drektighet – få omløp, lite fosterdød. Kyr – tid etter kalving.

Fødsel med normal, levedyktig kalv . Selv om eggkvaliteten er go er likevel sjansen for omløp stor ved inseminering kort tid etter kalving. Dette skyldes at børen trenger tid før den er klar til å gi næring til en ny kalv, melder Geno på sine nettsider og viser til en artikkel i Buskap. De anbefaler derfor alle og vente minst seks uker etter kalving før . De største utfordringene knyttet til fruktbarhet er å få kua i brunst etter kalving og drektig etter inseminering.

Når kvigekalvene kommer inn etter første høst på beite, får de to kilo kraftfôr og fri tilgang på silo. Når de samme kvigene kommer inn fra beite året etter , får de kilo kraftfôr, ammoniakkbehandla halm, samt silorester etter oksene og småkvigene. PORSGRUNN: Kua sender sms når hun er i brunst.

Av hensyn til arbeidsmengden og fjøsarealet, går det jevnt med brunst og kalving gjennom hele året. Noen bønder leter selv etter egnet okse i oksekatalogen, men jeg har en rådgiver som velger for meg, sier bonde Lars Vassend. Hans Olav Holann har tatt i bruk det nyeste av teknologi, og får i tillegg SMS når kua er kalvsjuk og vannet går. Jeg får først en SMS om lag to døgn før kalving , og så kommer det enda en beskjed når vannet går.

Så er det tid for inseminering 8-timer etter brunstmeldinga , opplyser Holann. Når kalven er født, slikker kua den ren og tørr. Tamfe, for mange bedre kjent som storfe eller kuer og okser, holdes som husdyr i Norge for melka og kjøttets skyld.

Kommunikasjon gjennom lukt er særlig viktig i forbindelse med reproduksjon, slik at oksen kan lukte seg fram til hvilken ku som er brunstig. Oftest ligger kua når kalven til slutt kommer ut.