Næringskjede innsjø

Det vil si at det finnes svært få arter som ikke . Vi var på ekskursjon på Steinsvann for noen dager siden, og er ikke helt sikker på hva slags type innsjø det er, eller hvor langt Steinsvann har kommet i suksesjonsprosessen. Vi tror det er en Dystrof innsjø , men er altså ikke helt sikre. Suksesjonsprosessen har vi overhodet ingen anelse om. Interaktivitet, Oppgave: Dra og slipp oppgave om næringskjede i ferskvann.

Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her. En innsjø eller et vann er en fordypning i jordens overflate som inneholder flytende vann. Vanligvis er fordypningen fylt, slik at det dannes ett eller flere utløp.

Tilsiget til en innsjøskjer via nedbør og innløp. Resultatene fra de to årene ble sammenlignet. Landsomfattende undersøkelse av trofitilstanden i 3innsjøer i Norge . Innsjøer fra tre geografiske.

Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi. De utgjør produsentene som fortæres av . Vannprøvene viser at vannet i Laua er svært næringsfattig, og vi kan karakterisere den som en dystrof innsjø. En dystrof innsjø er en innsjø med. Trofisk nivå bruker man for å plassere en organisme i et næringsnett eller næringskjede , vi bruker tall for og klassifisere hvilken plassering de har. Ved å se på trofiske nivåer ser . Næringskjeden starter alltid med en produsent.

Fortelle om næringskjeder i ferskvann. Miljøtilstanden måles ved å undersøke status for det levende livet i vassdragene i tillegg til vannkjemi og grad av fysiske endringer i naturlige elveløp og innsjøer. Beskrive noen fisker som lever i ferskvann. For å undersøke status for vannlevende arter gjøres undersøkelser av dyr på flere nivåer i næringskjeden som planteplankton, krepsdyr, . Det er stor variasjon i størrelsen på norske innsjøer , fra små dammer og tjern til noen få riktig store innsjøer. Største innsjø i Norge er Mjøsa på over 3km , dypeste innsjø er Hornindalsvatnet, som er 5m dyp.

Rovdyra i innsjøen påverkar samansetjinga av dyreplanktonet. Dersom det til dømes er mykje planktonetande fisk der, blir dei største individa tekne av fisken, og dei små dyra klarer seg best. Dersom det er lite fisk i vatnet, ser vi ofte at prøva er dominert av større dyr. Miljøet i innsjøen endrar seg mykje gjennom årstidene,.

Bruk figuren til å forklare hvorfor en næringskjede sjelden består av flere enn til ledd. Av figuren finner vi at ca. Vis hvordan en regner ut dette. Hvor og hvordan foregår omdanningen av lysenergi til kjemisk energi?

Dyr på toppen av næringskjeden. En næringskjede viser hvem som spiser hva. Et eksempel på en næringskjede er at gaupe spiser rev som spiser ekorn som spiser plantedeler. Skog, fjell, myrer, innsjøer , elver og kystområder er eksempler på naturtyper.

Biologisk mangfold er variasjon i forskjellige naturtyper, arter og. Hva karakteriserer en eutrof og en oligotrof innsjø ? Nevn i stigende rekkefølge de ulike leddene, altså de troñske nivåene, i en næringskjede. Sett også opp et eksempel på en næringskjede fra en innsjø. Hva er forholdet mellom biomassene i de ulike trofiske nivåene i næringskjeden ? Forklar hvorfor det kan bli .