Mykorrhiza nitrogen

Samspillet foregår ved at soppen ligger som en strømpe rundt de fine planterøttene og øker oppsugningsområdet for plantene med omkring ganger. Soppen tar først og fremst opp mineraler og vann, men også mindre mengder av nitrogen – og fosforholdige forbindelser. Soppen beskytter også røttene mot angrep ved å . I tillegg tar soppen opp næring og vann som den transporterer tilbake til planten.

Derfor kan man kalle mykorrhiza for røttenes røtter. Hos mange planter skjer nesten alt opptak av nitrogen. Erikoid mykorrhiza forekommer på meget tynne røtter, i oppsvulmete barkceller hvor hyfene trenger inn, i tillegg kommer hyfer i mucigel (en slimet matriks) som ligger utenpå rotbarken. Ericoid mykorrhiza er spesialtilpasset sur jord med mye organisk materiale som polyfenoler, lite nitrogen og fosfor, og ofte . Nitrogenfikserende bakterier tar opp nitrogen Nfra atmosfæren og omgjør dette til ammonium og videre til organisk nitrogen. Bare bakterier (inkl. blågrønnbakterier) greier dette.

De fleste erteplanter (ertefamilien) har knoller på røttene. Her fins nitrogenfikserende bakterier. Mykorrhiza er et samspill mellom . Dette er ikke til hinder for å også etablere mykorrhiza. Tvert imot er normen en Ole Brumm-strategi: Ja takk, begge deler. Noen få planter, inkludert erter, bønner og kløver, danner symbiotiske forhold med bakterier som omformer nitrogen fra atmosfæren til ammoniakk, som er et.

Ved John Innes Centre i Norwich i Storbritannia, har man funnet reseptoren som er avgjørende for symbiosen mellom planter og mykorrhiza , og man har gitt . Ofte hemmer det ektomykorrhiza. Det er unaturlig at NO- er tilstede i den sure jorda som huser ektotrof mykorrhiza. Fosfor- metabolisme: Mengden av fosfat absorbert er korrelert med mengden Oforbrukt. Bygning: Meget tynne røtter, oppsvulmete barkceller, hyfer i mucigel (en slimet matriks).

Sopp: Antakelig kun sekksporesoppen Hymenoscyphus ericae. I kystlyngheier er dette faktisk den enerådende mykorrhizasoppen! Karbon-metabolismen minner om ektotrof mykorrhiza. Det er også sannsynlig at tilførsel av nitrogen , for eksempel gjennom skogsgjødsling, fører til at råtesopp blir mer konkurransedyktig enn mykorrhizasopp, og igjen vil dette resultere i et netto tap av karbon fra jorden.

Den nye forskningen tyder altså på at det å la skog stå og bli gammel, for å gi den mulighet . Fordeler ved å ha mykorrhiza : 1. Bedre opptak av næringsstoffer. Fosfor, kalium, nitrogen og mikronæring) 2. Planten kan bli “sunnere” og derfor motstå insektangrep og sykdom bedre. Obs: mykorrhiza er langtidsperspektiv. Du gjør planten i stand til å greie seg selv. REFERENCES Azc6n-Aguilar, C. The impact of pesticides on arbuscular mycorrhizal and nitrogen -fixing symbioses in legumes.

For a discussion of the relative advantages and disadvantages of biologically versus chemically fixed nitrogen the reader should consult more specialized works. Stickstoff-Ökonomie 7—, leguminous plants, Leguminosen nitrogen excretion, Stickstoffausscheidung — by legumes, bei. Uptake of sulphur by mycorrhizal plants. The assimilation of nitrogen from ammonium salts and nitrate from fungi.

Mye forskning viser bedre fosforopptak gjennom my- korrhiza, men det er også blitt doku- mentert opptak av nitrogen , kopper og zink på denne måten. Hva er den direk- te nytten av mykorrhiza på greener ? In early literature there are numerous reports of the fixation of atmospheric nitrogen by mycorrhizal fungi. N-fixation has been suggested in most kinds of mycorrhizal systems, i. Ericales, and VA- mycorrhizal plants.

Today, however, it is generally accepted that only procaryotic organisms . Effect of drought on mycorrhizal associations of Pinus caribaea. Interrelations of ornithine, citrulline and arginine in plants. Porter (Editor), Utilization of Nitrogen and Its . Ammoniak oder Nitrat, nitrogen see also ammonia or nitrate —, anorganischer, in Binnengewässern, inorganic, in inland seas 202ff.

SHARMA Department of Biological Sciences, C. Pant University of Agric. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) form mutualistic symbioses with c.