Melkerobot fjøs

Melkerobot : Fjøssystemer er leverandør av melkerobot fra Lely. Lely er den største produsenten av melkeroboter i verden. Lely har et eget system for tilbakekjøp, oppgradering og salg av brukte roboter – Lely Taurus.

En Taurus sertifisert robot har vært inne på fabrikken. Står på trappene til å bygge ny fjøs.

Teikningane er klare og sendt ut på anbud til diverse aktører. Har bestem meg for robot, men ikkje kva type. Har lest det andre innlegget her om robot og ser jo at det er for og mot på begge roboter.

Er det noen som har Lely ANEXT, . Jeg var ikke så opptatt av dette som jeg burde ha vært, men spurte selgeren om hvor store utgiftene til drift og vedlikehold ville bli. Vi anbefaler derfor at du leser i dokumentasjonen som heter Planleggingsråd VMS og som du finner nederst i artikkelen. Her finner du råd som er aktuelle for en installasjon enten du skal bygge nytt, eller sette inn en melkerobot i et eksisterende fjøs.

Båsfjøs ombygd til løsdrift med fôringsliggebåser. Spaltegolvet bak båsene skarpes med robot. Slike fjøs kan tilrettelegges for melkestall eller robot som i dette tilfellet.

Med et nytt fjøs til millioner kroner og en Delaval VMS til omlag million, startet Østby og kona i samdrift sammen med de gode naboene, Kristian og Synnøve Garsrud. Han var ekstremt opptatt av maskiner og ny teknologi. Han hadde gode kontakter innenfor . Lehn også en gammel, nedlagt fjøs på Holand hvor han har noen kalver og kviger.

Samtidig gir det mulighet for å ha så høy produksjon som mulig når nybygget tas i bruk. I den nye fjøsen blir alt samlet på én plass, da blir det lettere å drive. Nybygget blir en moderne løsdriftsfjøs med en GEA melkerobot. Ny driftsbygning med melkerobot. Investeringskostnader pr kuplass.

Hva koster det å sette opp et nytt fjøs i dag? Hvor mange kyr en skal bygge for, om en skal fôr fram okser til slakt eller ikke, materialvalg, mekaniserings- gra egeninnsats og verdsetting av den, . Det vil avhenge av flere forhold.

Melking i båsfjøs med DelPro melkeanlegg og skinnebane, DeLaval Servicetekniker Melking i løsdrift med. Ordfører Steinar Lyngstad i samtale med bonde Tore Kaldahl, t. Geir Einli og hjelpsom kårkaill Nils Johan Kaldahl. Flere nye fjøs er under oppføring, og tirsdag var ordfører Steinar Lyngstad på . Nytt melkerobot fjøs under oppføring hjå Tor Olav Rydlende på Byremo i Vest Agder. Kyrne kan melkes fire ganger i døgnet, i stedet for to, som er det vanlige i fjøs uten robot.

I den nye stuidien svarer alle informantene, i overkant av 2bønder, at nettopp forbedring av arbeidsmiljøet var en hovedgrunn til at de ønsket å skaffe seg melkerobot. Det har ikke blitt gjort noen tilsvarende . Bjørnås i Rindal onsdag. Reime Landteknikk var med og demonstrerte melkeroboten fra GEA, som ble installert i juni år.

Han så for seg å kjøpe en gammel melkestall for å bygge om det eksisterende bygget, men etter å ha sett på potensielt driftsresultat i forhold til investering ble resultatet melkerobot. Fjøset har plass til melkekyr og sinkyr, Tor Jacob har for øyeblikket melkekyr og en kvote på 3tonn i økologisk . På Thonerud gård i Spydeberg investerer ekteparet Thnerud og bygger nytt. Ikke for å bli store, men for å bli best på økologisk melkeproduksjon.

Nå investerer Kristin (26) og Kristoffer (29) Thonerud drøyt millioner i nytt løsdriftsfjøs med melkerobot. De bygger for framtiden. Max melkerobot fra SAC Jyden indredning og MHJ ventilation.