Melkeproduksjon per ku

Nå melker de nesten tre ganger så mye. De beste kuene blir plukket ut til å føre slekten videre, noe som betyr at kuene har økt produksjonen med 40–kilo melk pr. Dessuten blir fôret utnyttet bedre.

I løpet av de siste femti årene har melkeproduksjon blitt mer intensiv. Mengden melk som produseres av hver enkelte ku har økt. Rundt liter per dag er typisk i Storbritannia.

Dette er en økning på fra ti år siden. Effektiv mengde i USA er enda høyere på opp til liter per dag. Hvis de hadde produsert akkurat nok til å. Antall brukere går stødig nedover, sammen med antall kyr.

For den samlede produksjonen er antall kyr det mest avgjørende for å holde produksjonen oppe. Det har vært en nedgang på prosent i antall kyr i det aktuelle tidsintervallet. I det samme tidsintervallet har gjennomsnittlig avdrått pr.

Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye som kalven klarer å drikke i sin første uke.

Allikevel ser de fleste bønder en interessekonflikt mellom kalvens behov og deres ønske om størst mulig melkeproduksjon. Dagens produsenter leverer mer enn dobbelt så mye melk som for år siden. For å sikre at vi får nok melk og unngår kostbar overproduksjon, har hver enkelt produsent en kvote for sin melkeproduksjon fra myndighetene. Norsk melkeproduksjon står overfor store investeringer fram til løsdriftskravet trer i kraft i. Gjennomsnittsbruket i melkeproduksjonen ligger på kyr.

Vederlag til arbeid og egenkapital. Tilskudd omregnet pr liter melk. Nesten som å spørre hvor langt ett tau er. Kommer an på foret, ytelse, oppstalling, rase etc. Det lureste du gjør er å kontakte en strategirådgiver i tine, som kan hjelpe deg med alle tallene du lurer på.

Men ett råd fra meg, ikke ta alt en rådgiver mener for god fisk, og for all del vurder så mange alternativer . Laktasjonsperioden er ca. Melkemengden stiger de første ukene, for deretter å avta gradvis. Fôringa påvirker melkemengden og økonomien i melkeproduksjonen. Hvert år melkes hun i ti måneder, for deretter å få to måneders pause før hun må føde en ny kalv.

Fødsel: For å holde melkeproduksjonen oppe, blir kua gjort drektig en gang i året. Et glass med melk fra ku.

Kjøleskap i norsk dagligvareforretning med et. Kontoret er finansiert via en omsetningsavgift. Markedet for melkeproduksjon lå først og fremst i byene.

Derfor må avdråttsøkningen forklares med økt kraftfôr. Produksjon av konsummelk var derfor . Norge ligger i verdenstoppen i melke- kvalitet. På tross av små besetnings- størrelser og lange transportavstander har vi god melkekvalitet med lavt bakterietall. Husdyrprofessor og Tine-Rådgiver Harald Volden har tidligere uttalt til Nationen . Man har studert og sammenlignet ytelse, og resultatene viser at det er lavere ytelse per ku innen økologisk produksjon, noe som i hovedsak skyldes en . Kjøtt fra okser og kyr hos melkeprodusentene utgjør av den norske storfekjøttproduksjonen. Færre kyr betyr færre kalver, og produksjonen av kjøtt . Den økte melkeytelsen pr.

Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Det varierer fra ku til ku.

Studien er en del av doktoravhandlingen til Geir Næss ved Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT) og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Det koster litt ekstra å bygge fjøs med ”gode fasiliteter”, men det gir uttelling ikke bare i økt melkeproduksjon , men også mindre arbeid per ku for bonden, forklarer Næss. Mange av gårdbrukerne på avdråttstoppen velger utenlandske gener som Holstein og Jersey, men Jan Ole er et levende eksempel på at også de norske, røde genene har . Ofte får kalven cirka liter melk per dag de første leveukene.

Deretter får kalven kraftfôr, vann og grovfôr som høy, surfôr og beitegras. Kua melker ofte i måneder etter at kalven er født, og noen kuer kan melke opptil liter per døgn. Melka leveres til et meieri, som lager mye forskjellig.