Maxammon felleskjøpet

Han forklarer at når man valser og behandler havre med maxammon , så blir havren en enda mer attraktiv grovfôrerstatter, fordi et pH-nivå mellom 3. Relansering av melkeerstatning med norsk råvare av Nils Arve Frøislan produktsjef tilskuddsfôr Relansering av melkeerstatning med norsk råvare. Disse produktene leveres nå med en andel av norsk melkepulver , men med . Bedre Gardsdrift gardsdrift. Regner med de har en grunn for det.

Men nå har felleskjøpene fått sin egen variant. FK ProAmmon -bygg er et valsa korn som er behandlet med propionsyre, ammoniumpropionat og urea. Når urea spaltes til ammoniakk i vomma, stiger pH.

De to viktigste faktorene for lønnsomheten i driften. Drøv Kraftfôr til melkekyr Foto: Stine Vhile. Norgesfôr – kraftfôr til melkekyr Kraftfôr til melkekyr Norgesfôr har en rekke kraftfôrblandinger å velge mellom til melkekyr.

Hvilken blanding som passer i den enkelte besetning vil i første rekke være avhengig av: ytelsesnivå kvaliteten på grovfôret. Erik Brodshaug, fagspesialist, TINE. Kva betyr mosjonskravet i praksis? MAXAMMON Tidligere i høst gikk Fiskå Mølle igang med et prøveprosjekt på maxammonbehandling av korn i Rogaland.

Med hjelp fra lokale bønder med erfaring fra eget bruk ble det produsert flere parti. Metoden som er godt utprøvet i andre deler av landet har umiddelbart fått stor interesse og produktet . Det har gitt heftige resultater som. Note 3) Kundefordringar.

Fôringsstrategier for å oppnå best mulig tilvekst og fôrutnytting til okser-med riktig fettmengde. Maxammon øker både fett- og protein- nivået. FORMEL SuperKarbo: kr 10. Blodprøver knyttet til mastitt (I.Olsaker, ProdMed).

Dette gjer det aktuelt å heve basisprisane for matkveite og bygg for å legge til rette for prisuttak i samsvar med føresetnadane for målpris. Norske Felleskjøp har difor heva basisprisane for matkveite med øre og basisprisane for bygg med øre pr. Prisendringar blir iverksett frå veke 5 jamfør vedlagde . Avlingsmessig, målt i kilo per dekar, er dette det. Vi produserer og selger fôr, gjødsel og såvarer. Vi leverer dessuten traktorer og maskinvarer.

Vi har butikker og verksteder fra Sunnhordland i nord til Tvedestrand i sør. Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens maskindivisjonen . Det nye dekkets slitebane har en ny utforming, med en ekstra forhøyning i fremkant av hver ribbe. Dette skal øke kraftoverføringen mot marken og minske vibrasjoner, som igjen gir mindre drivstofforbruk.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA ) bidrar til økt lønnsomhet for bonden!