Matjord skedsmo

Kjøpe Jord Skedsmo – asfalt, betongprodusenter, bærelag, finpukk, forsterkningslag, gjenbrukspukk, grus, grusleverandør, gårdssingel – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Vi holder til på Berger ved Skedsmokorset , og vi produserer spesialjord til bruk til mange forskjellige formål. Her kan nevnes alt fra førsteklasses matjord til plenjord og annen fyllmasse.

Blant våre produkter finner man dekkbark, plantejor plenjor kabelsand og sprengstein. Jord og bark – Feiring bruk størst på østlandet. Lørenskog, Oslo og nittedal. Slik bruker du ROAF kompostjord: Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring, legg på et lag som er ca. Hekk og busker: Legg et lag på ca.

Potter og bed: Bland ROAF kompostjord med annen jord , del kompost og deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert. Vi hjelper deg med anbud på matjord. Anbudstorget setter deg i kontakt med lokale leverandører i Skedsmo. Vi leverer soldet jord – matjord som er produsert på Jølsen gård i Fet kommune.

Ved jordverket produserer vi vektstjord for salg til næringsaktører og private. Hvis ønskelig bistår vi også med utkjøring. Adresse: Trondheimsveien Skedsmokorset. Matjorda er av ypperste kvalitet og gir.

Ta gjerne kontakt med Halvard Huser på . Oasen Hageland Lillestrøm. De siste årene er det bygd ned 10. Fylkesmannen hadde innsigelser, og ved annengangsbehandling snudde en del av politikerne og det ble to områder som sto igjen: Lundjordet ved Skedsmokorset og golfbanen ved Vigernes (ca. 5dekar).

Det har vært stor nedbygging av jord i Skedsmo de siste fem årene. Familiebedriften ledes i dag av Magnus Valen-Sendstad som er 4. Det har hele tiden vært kontinuerlig drift med uttak av torv, jord og jordbruksprodukter på eiendommen. I tillegg til Herremyr Går har vi drift Grenimosen, et annet myrområde som ligger i nærheten. Planen er å slenge på mye jord og plante gress.

Disse posene med liter jord som selges over alt må jeg sikkert ha en dullion av for å få fylt opp og det er jo hverken særlig praktisk eller . Sagmestere med jord ” fikk vanligvis hus og et stykke jord som en del av lønna – små bruk hvor en kunne dyrke poteter, korn, høy og lin. Med tiden fulgte det stemmerett med denne type borett. Akershus har noe av landets beste jord – og skogbruksområder – ressurser av nasjonal og global betydning. I dag er matjorda under sterkt press, særlig fra vei- og tettstedsutbygging.

I tillegg til klima og vann er jordressursen den viktigste og mest grunnleggende produksjonsfaktoren i landbruket. Vi møter henne på noe som engang var matjord på Hvam i Skedsmo kommune i Akershus. En seks felts motorvei spiser seg her gjennom grønne enger. Og like ved veien er det bygget et større handelsområde på det Bondelaget beskriver som prima matjord. Budskapet er at næring, boliger og veier i større . Leirsund stasjon på bekostning av jordbruksarealer.

For å unngå utbygging på matjord , mener vi det er mer fornuftig å bygge ut på oversiden av Asak skole. Den andre innsigelsen gjelder omdisponering av 1dekar fulldyrket jord på Lundjordet (IA4). Omdisponeringen skal legge til rette for idrettsanlegg.

Kommunen viser til at det er behov for areal til nytt idrettsanlegg for å dekke dagens behov. Boligfeltene på Skedsmokorset utgjør samlet omlag en tredel av .