Materialkjemi og energiteknologi

Gjennom fagstudiene ved studieretning for materialkjemi og energiteknologi får du som student en solid bakgrunn innen grunnleggende kjemi rettet mot materialteknologi og andre teknologiske fag. Gjennom prosjektoppgave og masteroppgave får du i tillegg en . Masteroppgaven består av et selvstendig prosjektarbeid. Dette arbeidet vil normalt kobles mot pågående forskningsaktiviteter ved instituttet. I løpet av et semester skal studentene lære å jobbe systematisk innen et spesifikt område i tillegg til at de skal kunne tilegne seg detaljert kunnskap gjennom praktisk . Materialkjemi og energiteknologi.

Kandidater fra denne studieretningen har en bred bakgrunn innen kjemi og vil være kvalifisert for å arbeide innenfor lettmetallindustri, olje- og gassektoren, konsulentvirksomhet og offentlig forvaltning. Flere av landets største bedrifter arbeider med problemstillinger som er relevante for alle . Sivilingeniørutdanning i Industriell kjemi og bioteknologi er en femårig utdannelse ved NTNU i Trondheim. Studieretninger kjemisk prosessteknologi, kjemi, bioteknologi og materialkjemi og energiteknologi. Studiet gir alle studenter en grunnleggende innføring i kjemi, kjemisk prosessteknologi, matematikk, fysikk og informasjonsteknologi. I de tre siste årene velges spesialisering blant studieretningene: kjemisk prosessteknologi, kjemi, bioteknologi eller materialkjemi og energiteknologi.

Comparison Between Microstructure Parameters and Electrochemical Performance of . For mer informasjon: vennligst se engelsk versjon. The neodymium-iron-boron. Foreleseren må undervise i et emne som er relevant for studenter ved linjen Industriell kjemi og bioteknologi, og emnet må høre inn under ett av følgende institutter: Institutt for kjemi, Institutt for kjemisk prosessteknologi, Institutt for materialkjemi og energiteknologi eller Institutt for bioteknologi. Her kommer Katrine – løype!

Katrine er en Bratsbergbygg som tar enhver motbakke lett som bare det i dobbeldans. Hos MainTech jobber Katrine med materialteknologi sammen med sine spreke kollegaer. Sc Industriell kjemi og bioteknologi. Karakterer Snitt Strykprosent. Med en master i uorganisk kjemi og materialkjemi kan du fordype deg i teknologiutvikling innen eksempelvis brenselsceller, solcellematerialer, katalysatorer eller magnetiske materialer.

En fellesnevner er nye og bedre materialer innen miljø- og klimavennlig energiteknologi. Har du lyst til å jobbe i et globalt selskap og få internasjonal erfaring? Vil du jobbe med den nyeste teknologien innen olje og gass?

NTNU, som jobber i forskjellige . Save the rainforest or feed a growing population? At Yara, our mission is to responsibly feed the world and protect the planet. This purpose, together with the belief that knowledge grows and has the power to create positive global change, is what guides our success and inspires close to 10employees around the globe . From subsea to surface and concept to decommissioning, our technical expertise and strong partnerships provide energy companies what they need to succeed. Combined with our long history of engineering for the most challenging environments, our approach delivers superior performance for customers . Synes du offshoreteknologi, digitalisering og bølgekraft er spennende temaer?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Subsea leverer løsninger på en unik . Sivilingeniør, Industriell kjemi og bioteknologiSivilingeniør, Industriell kjemi og bioteknologi. Sivilingeniør fra NTNU med fordypning i industriell økologi, energiteknologi og materialkjemi. Jobber blant annet med miljø- og klimaregnskap med livsløpsanalyse (LCA) metoden, miljøledelse og miljøsertifisering.

Aleksander Handå er forskningsleder på Sintef fiskeri og havbruk. Han har doktorgrad i integrert havbruk med .