Manuell tømmerhogst

Sponser manuell tømmerhogst. NORD-TRØNDELAG: Fylkesmannen gir dem som hogger på gammelmåten med motorsag, landbrukstraktor og vinsj kroner i tilskudd per kubikk. Støtter manuell tømmerhogst. Tilskuddet er på kroner per kubikkmeter.

I andre årstider jobber han med planting og ungskogpleie.

Mange skogeiere er villig til å betale for manuell drift. Reidar driver et firma med små . Fortjenesten til skogeier blir ikke som en hogst utført av maskin, men i min jobb gjør jeg to operasjoner samtidig. Jeg tar ut tømmer og fjerner i tillegg hogstavfallet.

Så vidt jeg vet er dette den mest effektive driftsformen for grunneiere, som ønsker et . Jobben har gått fra å være et tungt manuelt arbei til en jobb hvor det er viktig at du behersker avanserte datastyrte skogsmaskiner. Vi tar store og små oppdrag innen tømmerhogst , trefelling, skogtynning og tomterydding, ofte der forvaltning av skogen ellers ville vært en utgift for eier. Det hele begynner med god gammeldags manuell hogst.

Av skogsdriften utvinnes sagtømmer, flis, strøflis, ved og trelast. Hele treet brukes, og med et minimum av slitasje . Manuell huggning på tomt srot gran. Knut Solvang og Jostein Fyhn har trolig Agder-rekord i tømmerhogst. De har avvirket utrolige 800. Men fellinga var fortsatt manuell.

Ett av tiltakene var å innføre tilskudd til manuell hogst av tømmer. Frøfuru hogst på finnskogen ikke så langt fra Vermundsjøen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i år gitt tilskudd til de som hogger på gammelmåten med motorsag, landbrukstraktor og vinsj.

Jeg tror ikke det er lett å få tak i nye som skal drive manuelt med skog, men kanskje vi kan få de som ikke hogger mer til å starte opp igjen. Det blir vanlig tømmerhogst når frost og snø kommer. Men det har for så vidt ingen hast. Det er et veldig viktig arbeid vi utfører nå. Rydding må til for at det skal vokse solid skog i framtida.

Uten rydding vil det heller ikke bli plass, lys og luft for ny tømmerskog, sier Tony Kolstad (33), en av tre manuelle. I dagens skogbruk har det også vorte færre og færre tømmerhoggarar som hogger manuelt med motorsag.

Hogstmaskiner har teke over . Hvis du har planer om å sage ditt eget tømmer , enten for salg eller for eget bruk, trenger du et solid utgangspunkt. Regn med det legendariske. Start med et manuelt sagbruk og bygg på hydraulikken senere. Du skjønner hva vi mener. Det manuelle -mobile LumberMate MNbåndsagbruket, eller.

En annen ting er økonomien. Jeg fikk vite av skogbrukslederen at det koster rundt 1kroner pr. For manuell hogst og framkjøring med hest betaler jeg 1kroner. Men jeg kan søke om miljøtilskud jeg mener det er kroner pr. Og jeg trenger i alle fall ikke . Så har det vel sokke litt og så snør det jo stadig.

Han skuffer unna laussnøen rundt treet. I dag er det datastyrte skogprosessorar. Dei arbeider for ti-tolv og kostar tre-fire millionar. Robert driv manuell hogst.

Mye blir enklere hvis man først kan fly ut en tynn hjelpeline med dronen, og så dra riggelina rundt hogstfeltet og fram etterpå, sier Nitteberg. Dronen gir også andre muligheter. På moderne droner kan man feste et filmkamera.