Makvis+k

Hva har jeg gjort her for å sikre ”M”? Motivasjon er alfa og omega, og kommer sjelden helt av seg selv. Det å bruke MAKVIS , gir oss en god huskeregel på hva som er nødvendig å tenke på ved undervisningsplanlegging.

Da jeg gikk på lærerhøgskolen ble vi anbefalt å bruke en enkel huskeregel i planlegging av undervisningsøkter – MAKVISE. Opp gjennom årene har de gjennomgått flere transformasjoner etter å ha vært brukt i praksis . Lun Studentlitteratur.

Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Didaktisk basiskunnskap. I: Et demokratisk perspektiv. Schnack, Danmarks lærerhøjskole. Ordet didaktikk kommer fra to greske or.

Makvise modellen egner seg til å reflektere omkring arbeidsmåter i undervisningen. Når vi argumenterer for denne typen opplegg, så er det sett i sammenheng med noe vi har hatt en del om i pedagogikken. Her ble vi presentert for huskeordet MAKVIS når vi skulle finne ut hvilke deler en undervisning skulle bestå av.

Hva skal vi gjøre for å få dem til å delta aktivt, hva skal de arbeide med?

Skal vi velge spørsmål fra praksisfeltet til deltakerne? Hvordan kan testen bidra til dette? For å belyse oppgavens problemstilling er det benyttet en kvalitativ metode i form at intervju.

Intervjuene ble gjort individuelt med fire matematikklærere fra to forskjellige skoler på alle klassetrinn i ungdomsskolen. I intervjuene kom det fram ulike metoder som ble benyttet for tilpasning av undervisingen for de faglig sterke. Det forutsetter et lederskap som er svært bevisst på hvilke verdier vi ønsker skal prege treningsgruppen og idrettslaget som helhet, og det er det dette kapitlet skal handle om. MAKVIS hundesenter står for: M -Motivere A- Aktivisere. K – Konkretisere V – Visualisere I – Individualisere S – Samarbeid See More.

Privattimer – Gruppetimer – Utstyr til jakt for retrievere. Makvis Hundesenter arrangerer hverdagslydighets treninger for alle raser hver onsdag. Her får du hjelp med de eventuelle utfordringer du har med din hund i hverdagen. I tillegg er det en god mulighet til å sosialisere din hund og generalisere forskjellige øvelser som f. Kontakt, samarbei sitt og bli, . Alle punkta treng ikkje vera med kvar gong. Repeter det som er gjennomgått på slutten av hver sekvens.

Egiazarian, Signal Waveform reconstruction from noisy bispectrum estimations pre-processed by vector filters, Proceedings of the Seventh International Symposium on. Dette er en sjekkliste der du finner ut om . Electronic systems: construction foundations and theory, Makvis , Moscow, pp.

Mikučionio KŪB – čia rasi vertingos informacijos ir diskusijų apie tavo ieškomą žodį.