Lønnsramme 24

Flertallet av våre medlemmer er i stillinger i spenn. Førstestillingene ble fra 1. Professor, førsteamanuensis, lektor eller stipendiat? Se hva du bør tjene i vår lønnsoversikt! Ny lønnsramme : Betydning av lønnsøkning – Endring i lønnsrammene. LR) eller lønnsspenn (direkteplassert).

Sort fet skrift viser endringsområde. Dette medfører at de som befant seg på års ansiennitet, eller i alternativ 9-2 har fått ett lønnstrinn ekstra pr. For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at arbeidstakeren skal avlønnes med et bestemt lønnstrinn ut i fra sin ansiennitet.

For andre stillinger er stillingen lyst ut med avlønning i et. Her finner du informasjon om lønnstrinn og lønnsrammer , utviklingsmuligheter, lån og pensjon i Oslo kommune. Du må merke deg hvilken lønnsramme og hvilket alternativ du tilhører.

Dette finner du i stillingsbeskrivelsen din. Der kan det for eksempel stå. Finner du ikke din stillingsbeskrivelse ta kontakt med din personelloffiser. Står det ikke noe alternativ i stillingsbeskrivelsen må du gå . Problemstillingen kan også gjøres gjeldende for amanuenser, forskere og andre i lønnsramme 2 og kan tillike føres oppover til førsteamanuenser og andre førstestilinger i lønnsramme og videre oppover i systemet.

Lønnsrammer gjeldende fra 1. Kompetanse skal lønne seg. Erfaring frå skole og barnehage blir vektlagt. Innenfor hver lønnsramme finnes det flere, alternative ansiennitetsstiger. Stillinger på lønnsramme har automatiske opprykk til høyere lønnstrinn med stigende ansiennitet, mens stillinger på lønnsspenn ikke har det. Post doctor – overføres fra direkteplassering til lønnsramme 24.

Overføringen skjer ved at den ansatte beholder sin lønn, men . Her fremkommer en oversikt over grunnlønnssatser (laveste innplassering i lønnsrammen) for sykepleierspesifikke stillingskoder per 1. Der er det både kvinner og menn, og de fikk et dårligere oppgjør enn kollegaer på stiger (lønnsrammer). I årets oppgjør ble det en god løsning for vitenskapelige førstestillinger med en ny lønnsramme i stedet for lønnsspenn som de har hatt. Med den nye lønnsrammen er de . Det er heller ikke disse.

Dokument er Oslos hovedavtale som fastsetter prosedyrer og saksbehandlingsregler for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte og deres organisasjoner. Dokument regulerer lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Hei, smarte jenter her på KG! Jeg har fått jobb i Oslo kommune. Og fikk nå papirene mine som jeg skal signere.

Her står det under lønn at Stillingen er plassert i lønnsramme 928.