Legemidler og bruken av dem gyldendal

Del viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser. Del handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Prøv å søke etter flere utgaver.

Legemidler og bruken av dem. En fleksibel kunnskapspakke i naturvitenskapelige fag beregnet på morgendagens sykepleiere! Selv om de fem bøkene er utviklet som en . Kliniske eksempler bidrar til å binde teori og praksis sammen, og fagstoffet er forankret med utgangspunkt i sykepleierens.

Oslo: Gyldendal akademisk. Pensum er følgende kapitler: Kapittel – Interaksjoner. Aronsen JM, Birkeland JA, Munkvik M og Sjaastad I. Nordeng, H og Spigset, O. Støttelitteratur: ❏ Bertelsen BI.

Sykepleie ved lungesykdommer. Forlag: Gyldendal Norsk Forlag Språk: Bokmål Kategori: Helse- og sosialfag. Boken dekker alt du trenger å vite om legemidler for bachelor grad i sykepleie. Medikamentregning – eksamensnøkkel. Boken gir en innføring i farmakologi og viser hvordan . I Den norske legeforening.

Obligatorisk pensumlitteratur. Tilgjengelig fra: Les artikkelen i fulltekst. Verdt å vite om væskebalansen: vann-, elektrolytt- og syre-base-balansen, 2. Undersøkelser ved sykdom, . Behandling av alvorlige brannskader. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Psykoterapi: Tilnærminger og metoder. Akutte forgiftninger og rusmiddelpåvirkning. Førstepassasjemetabolisme.

Den digitale arbeidsboken bidrar til å lette innlæring og forståelse av lærestoffet. Digital arbeidsbok fra Gyldendal Akademisk. Mikrobiologi: Andersen, B. Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus.

On food and cooking (engelsk).