Landskap i norge

Landet har dock områden som kan kallas landskap, varav flera utgörs av någon av de många norska dalarna. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Fra hele verden kommer det folk for å oppleve naturen, stillheten og roen.

Men de omgivelsene vi lager selv, er ikke alltid like storslåtte. Den europeiske landskapskonvensjonen kan hjelpe oss til. Det er et økende behov for detaljert informasjon om hvordan norske landskap varierer, til bruk i lokal og regional forvaltning og planlegging.

Til tross for at det gjennom flere år er brukt store ressurser på landskapskartlegging i. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I Tertiær (eller kanskje før det) var den Kaledoniske fjellkjeden blitt nedslitt til ett rullende kupert landskap. Dette minner om mange landskap i Mellom-Europa i dag. Norge , Noreg, monarki i Europa.

For å kunne forvalte landskapet som en felles ressurs, er vi avhengig av å ha en slik oversikt. Hver region har sin særegne landskapskarakter som er beskrevet med utgangspunkt i seks grunnleggende . Men dette gamle artsrike, mosaikk- landskapet med slåtteeng, slåttemyr, naturbeitemark og kystlynghei er i ferd med å forsvinne. Mekanisering og intensivering i landbruket har ført til store monokulturer med lite mangfold av planter og dyr. Andre steder, slik som i gamle setermiljøer, gror områdene ofte igjen. Effekten av havnivåendringer i Skandinavia har vært kjent langt tilbake.

Endringene i kyststripa var så store at de kunne merkes på én generasjon. Bosettingen ble påvirket av strandforskyvningen og forandringer i landskapet og vannveier. Når endringene i landskapet har . Kulturlandskapet som er formet av mennesker og husdyr gjennom hundrevis av år er i ferd med å forsvinne – gro igjen. Det ikke-industrialiserte landbruket eksisterer nesten ikke lenger, og med det blir landskapet rundt oss borte. I et land uten gamle bytradisjoner er det hele.

I det siste har det blitt rimeligere og mindre komplekst å ta gode og avanserte bilder. Naturen på Senja er et tverrsnitt av norsk natur, med alt fra rolig landskap med myrer, høyfjell, furuskog og skogklede lier. Du kan oppleve Senja gjennom en vakker sjøreise med hurtigruten. Les også: Nasjonale turistveier: Senja. Beskrive landskapsformer og bruke geografiske betegnelser i utforskning av landskapet nær skole og hjem.

Det norske landskapet er en viktig del av vår felles identitet. Sammen med språket er landskapet vår sterkeste nasjonale referanse i tillegg til å være en viktig ressurs for matproduksjon, verdiskaping og opplevelse.