Lån til anleggsmaskin

Vi har løsningene for deg som trenger finansiering av anleggsmaskiner. Alltid moderne maskinpark. Ved leasing vil hele investeringen være utgiftsført i løpet av leasingperioden.

Løpetiden kan tilpasses leveti slik at det er enkelt å opprettholde en moderne og oppdatert maskinpark. Leasing binder ikke arbeidskapital eller .

Selskapet har leasing av landbruksutstyr som sitt hovedprodukt, men virksomheten omfatter både låne – og leasingprodukter og retter seg også mot andre næringer. De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån , da de samlede avskrivningene ved lånefinansieringen er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden. Bedriften oppnår derfor utsatt skatt ved å benytte leasing. Løsørelån – lån til utstyr. Et løsørelån i Nordea Finans kan benyttes til å finansiere utstyr din bedrift har behov for.

Registrerbart løsøre som transportmidler, landbruks- og anleggsmaskiner egner seg for denne finansieringsformen. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen for din bedrift. Send e-post til Nordea Finans .

Benytter du leasing som finansiering kan maskinen utgiftsføres på kortere tid enn om du selv eier driftsmiddelet. Du slipper også å forskuttere momsen. Hva kan kjøpes med lån ? Og et godt alternativ til lån. Anleggsmaskiner er tunge investeringer.

Vekten av stål skal vi la ligge i denne. Noen låner fra egen bank eller en uavhengig finansinstitusjon. Men de fleste maskiner som leveres av de. Vi bruker fem års leasingkontrakter.

Nasta finans hjelper deg med finansiering av anleggsmaskinene dine! I samarbeide med Nordea. Ta kontakt med din lokale representant i Nordea for gunstig låne – eller leasingfinansiering:.

Ordningen gir bedriften . Bedrifter er forskjellige og trenger fleksible løsninger. Hos oss kan du slippe store. Vi kjøper utstyret og du leier det av oss.

Du får utstyr tilpasset bedriften og frigjør . Banken tilbyr ulike typar lån som eignar seg for større og mindre investeringar i eigedom, maskiner og produksjonsutstyr. Nedbetalingslån kan også brukast ved kortsiktige finansieringsbehov, der kassekreditt ikkje er eigna. Nedbetalingstid og vilkår er avhengig kundeforhol inntening, soliditet og trygd. Trygd for lånet vil vanlegvis vera knytt til investeringsobjektet.

Kan også brukast ved kortsiktige finansieringsbehov, der kassekreditt ikkje er eigna. Vilkår er avhengig av betalingsevna til bedrifta, samt verdi av pantet . Møt våre bedriftsrådgivere. Dette er lån for større og mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr. Sikkerhet for lånet vil.

Det være seg anleggsmaskiner , varebiler eller tannlegestoler. Dere har full bruksrett til . I tillegg til oppgitt terminleie tilkommer termin- og etableringskostnader, samt tinglysningsgebyr. Renten vil bli satt til standardrente når . Alle driftsmidler som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan finansieres gjennom leasing. Eksempler på utstyr som kan leases er drifts- og anleggsmaskiner , produksjonsutstyr, transportmidler, landbruksmaskiner og kontorutstyr. Skal du kjøpe deg bolig, bil eller andre ting?

Her finner du gode råd og løsninger når du trenger lån. Vi fører en rekke deler til forskjellige anleggsmaskiner. Dersom du vurderer å kjøpe en Volvo og ønsker billån, prøv gjerne vår billånskalkulator.

Fyll inn nødvendig informasjon og beregn hva et billån fra oss vil koste deg pr.