Læringsstrategier bison

I = Innledningen (les hvis det finnes). S = Siste avsnitt (les hvis det finnes). Viktige ord som skiller seg ut, ordforklaringer – ofte i margen. Bruk ulike læringsstrategier.

Læringsstrategien Bison forklart på ein enkel måte. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av. Teori om læringsstrategier.

Eks: Hovedidé-detalj- notater, Påstand-bevis,. Problemløsning, Prosessnotat. Bison -overblikk, er en strategi som som . Hvis du lurer på hva du skal gjøre når du skal ta et BISON -overblikk over en tekst, skal du tenke på ordet BISON. Hver bokstav i dette ordet står for en ting du skal gjøre når du tar et BISON -overblikk. Husk å lese bildetekstene også.

Begrepene læringsstrategier og lesestrategier brukes ofte om hverandre, for i samfunnet vårt er gode leseferdigheter kanskje den viktigste veien til . FØR lesing: BISON -blikk. NB-ord – ord som skiller seg ut. En huskeregel for å forberede seg på tekstens innhold før man begynner å lese. Leseren får et overblikk over teksten, får aktivert.

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst. Gode læringsstrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og evne. Strategien er ment som en hjelp til å lære å bruke tekstelementer utenom brødteksten aktivt.

Modellering fra lærerens side er meget Viktig her. Studer sidene, fortell . LDS-metoden (Les, Dekk over, Skriv). Må gjøre elevene oppmerksom på bruk av begrep.

Lære de hva læringsstrategier er. Introdusere tokolonnenotat slik at det er kjent . Ordkart(ekstra strategi) S. På eiga hand: Svaret står ikkje i teksten, lesaren må bare tenke sjølv. STRATEGITRAPP FOR SELFORS . Innføringsklassen på Evje. Det er selvfølgelig ikke meningen at du skal bruke alle åtte hver gang du skal lære noe nytt. Du må selv velge hvilke læringsstrategier du vil bruke for hver tekst du skal jobbe med.

Det blir enklere for elevene å skille mellom viktige og uviktige ord dersom de allerede har et BISON -overblikk. Bilder og bildetekster Innledning Siste . Bruker man gode læringsstrategier blir læringen enklere.