Kw til hk formel

En BHP effekt måling være seg om den er angitt i hk , kw , PS eller gud vet, er opptatt slik at det kun er motoren uten dynamo, gir og alt annet som stjeler effekt. Men BHP kan også stå for BRITISH HORSEPOWER som er det samme HP (SAE). Omregning ifra KW til HK ? Motoreffekt – forskjell på kw og hk ? Bilpleie, dekk og styling 6. Regne ut HK på en moped?

Hestekraft Bufret Lignende Hestekraft ( hk ) er en enhet for måling av effekt, men er ikke en SI-enhet. En metrisk hestekraft er lik 735. For å kompensere for variabler som formelen for nominelle hestekrefter ikke tok i betraktning, ble en ny formel satt opp.

I stedet for tallkonstanter . Britisk termisk enhet per time. Støtter et stort antall måleenheter. Skrevet af: Raket Erling : – 4. De trenger ikke mattematiske doktorgrader for og finne ut sånt.

Måleenheds-regner, hvormed du bl.

Understøtter et stort antal af måleenheder. Faktoren der skal anvendes for at regne fra kW til hk er altså tallet 360. En motor af tysk fabrikat har en afgiven effekt på kW. Hvad svarer det til i hk ? For at regne den modsatte vej fra hk. Kilowatt til Hestekrefter.

Datorer, Nätverk, Hosting, Service och installationer. Komatrollet ønsker seg spire. Hvordan kan en regne ut antall hestekrefter i en motor?

DIN er netto hester, mens SAE(gammel SAE vel å merke) er brutto hester. Kör försiktigt för helvete! Bokmärk så jag slipper tjata, hö hö.

Det betyr at hvis du kjenner effekten i kilowatt , multipliserer du med for å få antall . En hestekraft er da det samme som kilowatt multiplisert med 36. Power unit conversion between kilowatt and horsepower, horsepower to kilowatt conversion in batch, kW hp conversion chart. Hvis dette gjøres med en hastighet på meter per sekun blir arbeidet utført med effekt på W.