Kvige definisjon

Cow er muntlig uttrykk for storfe og regnes som den mest forekommende store, innenlandske hovdyr ( hoofed dyr, andre eksempler er kamel sand okser ). Kvige , selv om dette begrepet ikke er allment brukt og kjent av de fleste, er en spesiell type ku som har noen fysiske forskjeller. Per definisjon er en kvige mest sannsynlig . Her finner du betydninger av ordet kvige. Du kan også legge til en definisjon av kvige selv.

Ungku som ikke har hatt kalv. Men hvor lenge er den kalv? Og hva heter de etterpå? En guttekalv blir kalt oksekalv eller stutekalv helt fra starten av, og vanlige navn på en jentekalv kan være: kossekalv, kukalv, kvigekalv eller kyrekalv.

Definisjon av kvige i Online Dictionary. Norsk oversettelse av kvige. Informasjon om kvige i gratis engelsk online ordbok og leksikon. TTE TIL S elv om det finnes eksempler på jegere som har årene, ettersom det har skjedd en betydelig vektmessig.

R: Hodet er svært Skutt kvige istedenfor kalv, og jegere som har utjevning mellom aldersklassene i elgskogen. I gamle smalt og lyst vært overbevist om at sekstakkeren de skjøt på, dager veide kuer . Det at man brøt nakken på kvigen i stedet for å slakte den som et syndoffer, var tydeligvis et symbol på at dyret led den straff som den ukjente drapsmannen ville ha blitt idømt. Det ville imidlertid ikke si at handlingen på noen måte kom til å gagne drapsmannen ved å utgjøre en soning for den forbrytelse han hadde begått. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Ingen videoer tilgjengelig. Det oppsto en feil da videoen skulle spilles av. Takk for at du besøker internasjonal-ordboken.

Du er besøkende 1på denne siden. Hjelp oss utvide betydningen av kvige ved å tilveiebringe en alternativ definisjon eller eksempelet ovenfor. Vennligst legg kommentarer for å hjelpe oss med å . Elgjakten: Disse elgene må du kunne se forskjell på. Prøv VGs store elg-quiz! En jeger skal kunne se forskjell på ku, kvige og kalv.

Sjekk din definisjon , noe som betyr med våre engelske ordbøker. Alle synonymer for kvige. Kviga som plutselig ble ku. Ei kvige er per definisjon et hokjønn av storfe som er eldre enn ett år – men som ennå ikke har fått kalv. Det kan være problemer med fødselen for kviger , spesielt hvis kalven er stor, forklarer Skaanevik, og putter armen inn for å kjenne om kalven ligger riktig.

Ikke-omløpsprosent (I.O.- ) er den prosentvise andel av inseminerte kyr som ikke er registrert med ny inseminasjon (omløp) etter en definert periode. En nokså vanlig årsak til at kviger og kyr ikke blir drektige er såkalt symptomløs omløping. På kviger vil det ikke være mulig å velge okser som har mindre enn i indeks for kalvingsvansker som far til kalv. Formål, virkeområde og definisjoner. Dette gjelder også kviger som har mindre enn måneder igjen til kalving.

For at kviga skal insemineres tidligere, må den også bli kjønnsmoden ved en tidligere alder. Fôrnivå og tilveksthastighet i oppdrettsperioden påvirker dette. Oppdrettsperioden blir ofte delt inn i prepubertal og postpubertal periode, som defineres henholdsvis før og etter kjønnsmodning. Avvenning er ved det tidspunkt kalven . En årsku defineres som ”en ku med 3fôrdager etter første ka1ving”. En kvige teller altså ikli med som produktiv enhet før den har kalvet, uansett om den kalver ved mnd eller senere.

I dette produksjonsmålet teller kua som produktiv enhet. Ungdyr – seint utviklet. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune,.

Formidlingssalg: Ved formidling kobler Nortura en selger av livdyr med en avtaker av disse.